Nytt om parkering på Møllendal

Tingveien, som er veien opp forbi Møllendal kapeller og opp gjennom gravplassen til Klaus Hanssens vei, fikk fra og med i går nye trafikkskilt. Det skiltes nå med både innkjøring og parkering forbudt. Tingveien er en kommunal vei, og det er kommunen i samarbeid med BKF som har tatt initiativ til denne skiltingen. Formålet med […]

Les mer...

Nytt minnesmerke til navnet minnelund i Åsane

Knappe tre år er gått siden det nye tilbudet om graver i navnet minnelund på Åsane kirkegård ble etablert, som den første i Bergen. Den nye formen for graver  ble veldig godt tatt imot. Nå er første gravfelt med minnesmerke snart fullt, og et nytt minnesmerke er nå etablert. Beplantningen kommer så snart forholdene er […]

Les mer...

Borgstova får tiltrengt forskjønnelse

Arbeidet med å skifte ut kledning, vinduer og dører er startet. Borgstova skal endelig få sin utvendige rehabilitering. Akasias medarbeidere har satt i gang arbeidet og har valgt løsninger etter råd fra Byantikvaren. Huset vil ikke bli endret, men tilbakeført til tidsriktig utforming slik at byggets historiske verdi blir ivaretatt. «Det er flott å se […]

Les mer...

Nytt støpejernsgjerde på plass langs Assistentkirkegården

Nå er det nye støpejernsgjerdet mot Kalfarveien på plass langs Assistentkirkegården. Statens Vegvesen har finansiert den nye, fine natursteinsmuren med fortau , mens Gravplassmyndigheten i Bergen/BKF har bekostet 240 meter med nytt støpejernsgjerde. Det nye gjerdet er støpt i Skottland som kopi av det gamle, som ikke kunne reddes. Gravplassmyndigheten i Bergen er veldig fornøyd […]

Les mer...

Bergen har fått sin første gravferdsplan

Bergen bystyre har vedtatt gravferdsplan for Bergen 2018-2028. Planen er utarbeidet av byrådsavdeling for klima, kultur og næring i samarbeid med gravplassforvaltningen i Bergen kirkelige fellesråd. Les planen på Bergen kommunes hjemmeside: https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7019/article-155583

Les mer...

Opprydding etter stormen

Det er meldt inn mange veltede trær på byens gravplasser, og mannskap er ute for å rydde opp. Har du melding om veltede trær eller andre skader på gravplassene, kan du sende Gravplassmyndigheten i Bergen en melding her eller ringe oss på 55 59 32 00 Ved skader på gravminner vil vi forsøke å orientere festere/ansvarlige direkte. […]

Les mer...

Ikke tenn levende lys på gravplassene!

Vi viser til til forbud mot tenning av ild i Bergen kommune, se https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-brannvesen/9505/article-154962. Det er knusktørt i alt terreng, og forbudet gjelder også på gravplassene.

Les mer...

Ferdigstilt, fin gangvei på Solheim gravplass

Nå er anleggsarbeidet på gangveien og trappene på felt H10 ferdigstilt, og området åpnet for ferdsel igjen. Det er lagt kantstein og veilegemet er fundamentert på nytt. Toppdekket består av vei-singel som er lagt i grus-armering. Den finkornete sanden vil regne vekk, slik at den noe grovere singelen kommer frem. Det er sådd til med […]

Les mer...

Energisparende tiltak

I 2015 ble «Prosjekt energireduksjon» igangsatt ved Møllendal krematorium. Prosjektet hadde som formål å redusere mengden fyringsolje som brukes til kremasjonsprosessen. Man satte seg som mål å redusere oljeforbruket med totalt 30% i løpet av en 2-års periode. Ved hjelp av kompetanseheving av ansatte og utnyttelse av de tekniske muligheter som ligger i systemene, klarte […]

Les mer...