Nytt minnesmerke på navnet minnelund i Åsane

Nå har vi startet å tilvise graver ved det nye minnesmerket på den navnete minnelunden på Åsane kirkegård. Tilbudet om urnegrav med felles minnesmerke har vist seg som en ønsket gravform, og de 80 urnegravene ved det første minnesmerket ble brukt på knapt to år. Nå er det åpnet et nytt felt med tilhørende minnesmerke, […]

Les mer...

Økt kremasjonsandel i Bergen

Kremasjonsstatistikk 2018 viser en liten økning i kremasjonsandelen i Bergen kommune; 73% i 2018 mot 72% i 2017. Andelen har også økt på landsbasis, fra 41% i 2017 til 43% i 2018. Av de 1892 bergensere som døde i 2018, ble 1382 kremert. Totalt ble det utført 1842 kremasjoner ved Møllendal krematorium. Krematoriet utfører kremasjoner for […]

Les mer...

Nytt om parkering på Møllendal

Tingveien, som er veien opp forbi Møllendal kapeller og opp gjennom gravplassen til Klaus Hanssens vei, fikk fra og med i går nye trafikkskilt. Det skiltes nå med både innkjøring og parkering forbudt. Tingveien er en kommunal vei, og det er kommunen i samarbeid med BKF som har tatt initiativ til denne skiltingen. Formålet med […]

Les mer...

Nytt minnesmerke til navnet minnelund i Åsane

Knappe tre år er gått siden det nye tilbudet om graver i navnet minnelund på Åsane kirkegård ble etablert, som den første i Bergen. Den nye formen for graver  ble veldig godt tatt imot. Nå er første gravfelt med minnesmerke snart fullt, og et nytt minnesmerke er nå etablert. Beplantningen kommer så snart forholdene er […]

Les mer...

Borgstova får tiltrengt forskjønnelse

Arbeidet med å skifte ut kledning, vinduer og dører er startet. Borgstova skal endelig få sin utvendige rehabilitering. Akasias medarbeidere har satt i gang arbeidet og har valgt løsninger etter råd fra Byantikvaren. Huset vil ikke bli endret, men tilbakeført til tidsriktig utforming slik at byggets historiske verdi blir ivaretatt. «Det er flott å se […]

Les mer...

Nytt støpejernsgjerde på plass langs Assistentkirkegården

Nå er det nye støpejernsgjerdet mot Kalfarveien på plass langs Assistentkirkegården. Statens Vegvesen har finansiert den nye, fine natursteinsmuren med fortau , mens Gravplassmyndigheten i Bergen/BKF har bekostet 240 meter med nytt støpejernsgjerde. Det nye gjerdet er støpt i Skottland som kopi av det gamle, som ikke kunne reddes. Gravplassmyndigheten i Bergen er veldig fornøyd […]

Les mer...

Bergen har fått sin første gravferdsplan

Bergen bystyre har vedtatt gravferdsplan for Bergen 2018-2028. Planen er utarbeidet av byrådsavdeling for klima, kultur og næring i samarbeid med gravplassforvaltningen i Bergen kirkelige fellesråd. Les planen på Bergen kommunes hjemmeside: https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7019/article-155583

Les mer...

Opprydding etter stormen

Det er meldt inn mange veltede trær på byens gravplasser, og mannskap er ute for å rydde opp. Har du melding om veltede trær eller andre skader på gravplassene, kan du sende Gravplassmyndigheten i Bergen en melding her eller ringe oss på 55 59 32 00 Ved skader på gravminner vil vi forsøke å orientere festere/ansvarlige direkte. […]

Les mer...

Ikke tenn levende lys på gravplassene!

Vi viser til til forbud mot tenning av ild i Bergen kommune, se https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-brannvesen/9505/article-154962. Det er knusktørt i alt terreng, og forbudet gjelder også på gravplassene.

Les mer...