Nye urnegravfelt på Fyllingsdalen gravplass

Prosjektet vil gi over 300 ordinære urnegraver, og det vil etter hvert komme graver i navnet minnelund og et mindre felt med anonyme graver. Anleggsarbeidet er avsluttet, og det arbeides i disse dager med avsluttende beplantning og såing av gress. Vi oppfordrer publikum til å unngå ferdsel på de nysådde arealene, så får vi en fin gressmatte i løpet av sommeren. Åpningsdato for navnet minnelund er enda ikke fastsatt, men planlegges i løpet av 2017.