Velkommen til Gravplassmyndigheten i Bergen sine nettsider.

Gravplassmyndigheten i Bergen ivaretar kommunens innbyggere sine rettigheter innenfor gravplassområdet. Det innebærer at vi er et profesjonelt forvaltningsorgan og håndterer det administrative og det praktiske knyttet til gravferder samt gravplassene med seremonirom og krematorium. 
Vi har fokus på å yte service og gi trygghet gjennom vår kompetanse og erfaring. Våre medarbeidere har som overordnet mål at forvaltningen skal være profesjonell og verdig. Gravplassmyndigheten i Bergen er en del av Bergen kirkelige fellesråd.
Vår serviceerklæring finner du her
Gravplassmyndigheten i Bergens personvernerklæring finner du her