Velkommen til Gravplassmyndigheten i Bergen sine nettsider.

 
Gravplassmyndigheten i Bergen er en del av Bergen kirkelige fellesråd og ivaretar kommunens innbyggere sine rettigheter innenfor gravplassområdet. Det innebærer at vi er et profesjonelt forvaltningsorgan og håndterer det administrative og det praktiske knyttet til gravferder.
 
Vi har fokus på å yte service og gi trygghet gjennom vår kompetanse og erfaring. Våre medarbeidere har som overordnet mål at forvaltningen i gravferdsområdet skal være profesjonell og verdig.
Vår serviceerklæring finner du her
Gravplassmyndigheten i Bergens personvernerklæring finner du her

Kontakt

Gravplassmyndigheten i Bergen
Vestre Strømkaien 7,
5008 Bergen

Tlf: 55 59 32 00
E-post: [email protected]

Her finner du oss

Bjørns gate 1 5008 Bergen