Velkommen til Gravplassmyndigheten i Bergen!

Nyheter

Sikringsgjerde på MØ.D20

10. juni, 2022

Bybanen Utbygging har behov for tidvis å sette opp sikringsgjerde på deler av gravfeltet, på arbeidsdager ut juni måned, som sikkerhetstiltak i forbindelse med arbeid […]

Vi etablerer navnet minnelund på Møllendal

21. mars, 2022

1.juli 2022 åpnes den nye navnete minnelunden på Møllendal, gravfelt H00. Dette er et gammelt gravfelt, med en del eksisterende graver som fortsatt er festet. […]

Kremasjonsandelen fortsetter å øke i Bergen

28. februar, 2022

Statsforvalteren i Vestfold og Telemarks offisielle Kremasjonsstatistikk 2021 viser at Bergen hadde en kremasjonsandel på 77% i fjor, noe som er en økning på 2% […]

Hva foregår på Møllendal felt D20?

23. desember, 2021

I forbindelse med bygging av Bybanen til Fyllingsdalen arbeides det for tiden med den tidligere jernbanetunnelen som går under Møllendal gravplass. Som følge av dette […]

Husk båndtvang hele året

1. desember, 2021

På gravplasser er det båndtvang hele året, jf. Forskrift om båndtvang m.m. for hund, Bergen kommune. Hunder er velkomne på gravplassene sammen med sin eier, […]

Tenk på hva du pynter graven med

16. november, 2021

En felles dugnad for å unngå plastforurensing av gravplassene i Bergen Hvert år legges det igjen et betydelig antall kranser, lyslykter og ikke-komposterbare gjenstander på […]

Nytt minnesmerke til navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass

18. oktober, 2021

Det nye minnesmerket i Fyllingsdalen er nå ferdigstilt og godkjent, og vi tilbyr nedsettelser fra tirsdag 26.oktober.  

Bed med stemorsplanting

Kontroll av bed og beplantning

28. september, 2021

Vedtekter for gravplassene i Bergen §10 har regler for utforming av bed, beplantning og utstyr på en grav. Av hensyn til alle som har graver […]

Vi lar gresset gro for insektene

15. juni, 2021

Bier, biller, sommerfugler og andre insekter er nødvendige for at planter skal formere seg. Særlig biene har stor innvirkning på pollinering av planter. I dag […]

Utenlandske krigsgraver i Bergen

15. juni, 2021

I Bergen kommune er det 1300 utenlandske krigsgraver fra 2.verdenskrig. Samtlige av disse er fredet uten tidsbegrensning og skal holdes i hevd og forvaltes med […]

Leter du etter noe?

Aktuelt

Aktuelle saker vi ønsker fokus på

Skjema

Her finner du oversikt over forskjellige skjema som kan være nyttige

Informasjon og veiledning

Litt nærmere om tema vi ofte får spørsmål om

Avgifter og regelverk

Her finner du våre prislister og lenker til relevant regelverk på gravplassområdet

Kontakt oss

Dersom du ikke finner det du leter etter kan du alltids ta kontakt!