Prosesjonsveien i Grønneviken er åpnet

Etter å ha vært stengt gjennom store deler av høsten, er nå prosesjonsveien innover Grønneviken på Møllendal nyasfaltert og åpnet for ferdsel. Noe ryddearbeid gjenstår og de siste og avsluttende arbeidene med kantene på veien vil bli gjort så snart vekstsesongen er i gang igjen. Anleggsarbeidet har sørget for fremlegging av rør for tinestrøm og vannposter samt en sårt tiltrengt oppgradering av selve veilegemet. Når arbeidet er ferdig vil prosesjonsveien fremstå verdig og tilgjengelig for gravferder i mange år fremover.