Våre navnete minnelunder

Navnete minnelunder

Antveit navnet minnelund

Informasjon om navnet minnelund

Antveit gravplass og den navnete minnelunden ble offisielt åpnet av byråd Katrine Nødtvedt 27.august 2021.

 

Anlagt: 2021

Om minnelunden "Portalen":

Veien inn til gravplassen passerer gjennom minnesmerkene for navnet minnelund, og minnelunden fungerer dermed som en portal til gravplassen. Denne effekten vil forsterkes etter hvert som trær og beplantning vokser seg større. 

Minnesmerkene er utformet av Hardangerskifer fra Jondal.

De som velger grav i navnet minnelund kan selv velge på hvilket minnesmerke de ønsker navneplate oppsatt.

Minnelunden har plass til over 1600 urner, men på minnesmerkene er det foreløpig klargjort for rundt 1000 navneplater. Flere plater vil kunne monteres etter hvert som behovet oppstår.

 

Fana navnet minnelund I

Anlagt: 2017

Denne navnete minnelunden er dessverre full per februar 2022. 

Om minnesmerket:

Den lav-bevokste bautasteinen montert i en stålramme gjør den navnete minnelunden til et sentralt område på Fana kirkegård. Minnesmerket står fint mellom middelalderkirken og urnehaugen.

 

Minnelunden har plass til 162 urner

Fana navnet minnelund II

Anlagt: 2022

Offisielt åpnet 1.12.2022

Om minnesmerket:

Minnesmerket for den nye navnede minnelunden er utformet som en saget bergflate man kan feste navneplater på. 

Navneplatene som skal benyttes er av samme type som benyttes i de fleste andre minnelunder i Bergen.

Det er montert vasehylle og plass til gravlys og kranser, og permanent belysning av området for navneplater kommer.

 På det tilhørende gravfeltet W30 er det plass til 731 urner.

 

Fyllingsdalen navnet minnelund

Anlagt: 2018

Om minnesmerket:

Hvert strå representerer en grav, og messinghylsen med navn og datoer på blir som "knuten" på strået.

Minnesmerket gir et bilde på livets forgjengelighet, samtidig som det er et verdig minne over de som er gravlagt her.

 

Minnesmerke "Strå - Tue 1" har plass til 120 urner.

Minnesmerke "Strå - Tue 2" har plass til 261 urner og åpner for urnenedsettelser fra 26.oktober.

Møllendal navnet minnelund

Anlagt: 2022

Om minnesmerkene:

1.juli 2022 åpnet Bergen kirkelige fellesråd ved Gravplassmyndigheten, navnet minnelund med til sammen 638 graver på Møllendal gravplass.

Se sak fra åpningen her.

Minnelunden består av fem minnesmerker med tilhørende gravfelt.

Vi er glade for at dette tilbudet nå blir tilgjengelig på byens største og mest benyttede gravplass.

Nygård navnet minnelund

Anlagt: 2019

Om minnesmerket:

Minnelunden består av to minnesmerker, hvor navneplater kan plasseres på begge sider.

Det er plass til hhv 144 ved minnesmerke Sør og 180 urner ved minnesmerke Nord.

Storetveit navnet minnelund

Anlagt: 2018

Den navnete minnelunden er dessverre full per juni 2021. Det arbeides med planer for en ny minnelund på gravplassen, men dette vil ta noe tid.

Om minnesmerket:

Tulipanbladene står i en formasjon som tilsier at de var fire, men ett er borte.
Det manglende tulipanbladet og det brutte båndet symboliserer dem som ikke får et fullt livsløp og som må forlate oss for tidlig.

 

Minnelunden har plass til 144 urner

Åsane navnet minnelund

Anlagt: 2016

Om minnesmerkene:

Åsane navnete minnelund er dessverre fullt belagt per årsskiftet 2022/2023. Det er imidlertid god kapasitet på navnet minnelund på Antveit gravplass, like i nærheten.

Minnelunden består av tre gravfelt med hvert sitt minnesmerke.

De vakre, mosegrodde steinene er hentet i naturen i Nordhordland og montert sammen med en glassplate i en ramme av stål.
Utformingen av de tre minnesmerkene passer godt inn på det langstrakte området som utgjør den navnete minnelunden på Åsane kirkegård.

Felt X40 med minnesmerke A har plass til 80 urner.
Felt X50 med minnesmerke B har plass til 80 urner.
Felt X60 med dobbeltsidig minnesmerke C har plass til 144 urner.