Gravplasser

 Gravplass  Gateadresse Enkelt oversiktskart (pdf) Fakta
 Assistentkirkegården (historisk)  Lungegårdsbakken 7  Kart ikke klart Anlagt 1838 – nedlagt 1919.
Tildeles ikke nye graver.
Fakta-ark om Assistentkirkegården finner du her
 Arna kirkegård  Lakslia 19 Arna Anlagt 1865 og dekker 9 dekar. Sovjetiske krigsgraver, se mer info her
 Biskopshavn kirkegård
(kun urnegraver)
 Skuldveien 2 Biskopshavn Anlagt 1967 og utvidet i 1992. 1,5 dekar.
Ny urnegrav tildeles bare personer bosatt i soknet ved dødsfallet.
 Bønes kirkegård  Bønesskogen 19 Bønes Anlagt 2001 og dekker 21 dekar.
 Domkirkegården (historisk)  Domkirkeplassen 1  Kart ikke klart Anlagt ca 1180 – nedlagt.
Tildeles ikke nye graver.
 Eidsvåg gravplass  Eidsvågbakken 27 Eidsvåg Anlagt 1939 med senere utvidelser i 1968 og 1991. 23 dekar.
 Fana kirkegård  Titlestadvegen 213 Fana Anlagt ca 1150 med senere utvidelse 1980. 50 dekar.

Navnet minnelund

 Fyllingsdalen gravplass  Benshaugen 1 Fyllingsdalen Anlagt 1983 og dekker 42 dekar.

Navnet minnelund

 Gravdalspollen gravplass  Gravdalspollen 16 Gravdalspollen Anlagt 1957 – 17,8 dekar.
Sovjetiske krigsgraver, se mer info her
 Korskirkegården (historisk)  Nedre Korskirkealmenning 20  Kart ikke klart Anlagt ca 1180 – nedlagt.
Tildeles ikke nye graver.
 Loddefjord gravplass  Loddefjordveien 50 Loddefjord Anlagt 1897 med siste utvidelse i 1996. 32 dekar.
Anonymt urnefelt.
 Mariakirkegården (historisk)  Dreggsalmenning 15 Mariakirkegården Anlagt på 1100-tallet – nedlagt.
Tildeles ikke nye graver.
Les mer om Mariakirkegården
 Midttun kirkegård  Hardangerveien 7 Midttun Anlagt 1857 med senere utvidelser i 1878 og 1888. 8,4 dekar.
 Mjeldheim gravplass  Ekravegen 50 Mjeldheim Anlagt 1975 – 18,7 dekar.
 Møllendal gravplass  Møllendalsveien 56 B Møllendal

Møllendal med nye returpunkt juni 2019

Innviet 7.september 1874 (inkl. Årstad gamle og Årstad nye) med flere utvidelser og  gjenbruk. Dekker 135 dekar.
To anonyme urnefelt. Les mer om historisk allè på Møllendal. Fakta-ark om Møllendal finner du her.
Britiske krigsgraver, se mer info her
 Nykirkegården (historisk)  Strandgaten 197 B  Kart ikke klart Opprinnelig kirkegård på stedet fra 1200-tallet – nedlagt.
Tildeles ikke nye graver.
 Nygård kirkegård  Alfred Offerdals vei 2 Nygård Anlagt 1876 – 21 dekar.

Navnet minnelund fra 27.nov. 2019

 Salhus kirkegård  Vikavegen 14 Salhus Anlagt 1916 med senere utvidelser i 1954 og 1987. 5 dekar.
 Slettebakken kirkegård
(kun urnegraver)
 Vilhelm Bjerknes` vei 31 Slettebakken Tatt i bruk høsten 1974 og dekker 2,6 dekar.
Ny urnegrav tildeles bare personer bosatt i soknet ved dødsfallet.
 Solheim gravplass  Fjøsangerveien 65 A Solheim Anlagt 1916 med flere utvidelser. 117,5 dekar.
Les mer om Æreskirkegården på Solheim.
Fakta-ark om Solheim finner du her.
Tyske krigsgraver samt en sovjetisk krigsgrav, se mer info her
 St. Jakob kirkegård (historisk)  Kong Oscars gate 80 St. Jakob Anlagt 1629 – nedlagt. Tildeles ikke nye graver.
Fakta-ark om St.Jakob kirkegård finner du her
 Storetveit kirkegård
(kun urnegraver)
 Kirkevegen 27 Storetveit Anlagt 1954 – 10 dekar.

Navnet minnelund

 Takvam kirkegård  Takvamvegen 67 Takvam Anlagt 1912 med senere utvidelser i 1948, 1960 og 1988. 4,6 dekar.
 Øvsttun gravplass  Dynevoll 2 Øvsttun Anlagt 1921 med flere utvidelser, senest i 2014. 31 dekar.
 Årstad gamle gravplass  Fløenbakken 53 Årstad gamle Anlagt 1866, på en del av gården Møllendals grunn. Tildeles ikke nye graver.
 Årstad nye gravplass  Fløenbakken 90 Årstad nye Anlagt 1887 og utvidet i 1907.
 Åsane kirkegård  Sauråsbakken 20 Åsane Anlagt 1900 med flere utvidelser, senest i 2014. 31 dekar.
Parkering ved Åsane gamle kirke eller Parkering Åsane kirkegård Dalavegen.
Sovjetiske krigsgraver, se mer info her

Navnet minnelund