Vannpostene stenges på gravplassene

Høsten setter nå sitt preg på gravplassene, som dette bildet fra Møllendal illustrerer. Det vil bli foretatt en siste runde med gress-slått fra uke 44. Landskapsdrift er i ferd med å stenge vannpostene for vinteren, og dette arbeidet planlegges ferdig i løpet av uke 44. Grønneviken oktober 2015