Navnet minnelund på Storetveit kirkegård er påbegynt

Denne uken er arbeidene med etablering av navnet minnelund på Storetveit kirkegård igangsatt.

 Området hvor den etableres, ligger fremfor Ole Landmarks gravminne like nord for kirken, og er ikke tidligere benyttet til gravlegging.
Feltet får betegnelsen D20, og skal romme i alt 144 urnegraver á 50 * 50 cm.
Området vil framstå som en plenflate, om våren prydet med innslag av lave, blå løkplanter. For å oppnå tilstrekkelig jorddybde til urnenedsettelser, må terrenget bygges opp ved hjelp av
en natursteinmur. Oppå muren blir det anlagt en gangsti som blir knyttet til eksisterende gangstier på gravplassen.
Minnesmerket består av tre elementer formet som tulipanblader. De er utført i børstet syrefast stål, og er inntil 360 cm høye. Tulipanbladene står i en formasjon som tilsier at de er 4, men
ett er borte og etterlater seg et symbolsk tomrom. Tulipanbladene er bundet sammen med 5 parallelle bånd. Båndene, som er planlagt utført i syrefast stål, slynger seg mellom bladene. De gir plass til navneskilt for alle de 144 urnegravene.

Skisse: Akasia

Minnelunden forventes ferdigstilt i løpet av 2017, med et lite forbehold for gartnerarbeider som såing og planting.

Foto: Akasia