Ryddearbeidene på Solheim er avsluttet

Nå er ryddearbeidene på D- og E-feltene på Solheim avsluttet. Gravminner uten eier er fjernet, gangveiene er "strammet opp" med kantstein, ny kirsebærallè erstatter de gamle Taxus-trærne mellom feltene D20 og D30, og plenen begynner å bli grønn. Det gjenstår litt rengjøringsarbeid på muren langs Fjøsangerveien samt noen kummer/rør nederst ved muren. Det står fortsatt sperre-bånd rundt de nysådde plen-arealene for å markere at plenen bør få stå i fred noen uker til, så vi oppfordrer publikum til å begrense ferdsel en stund til, så langt det lar seg gjøre. De to omregulerte feltene som har fått nye grav-mål i tillegg til ryddingen, gir oss nye kistegraver på Solheim i ca 7 år. Historien er bevart ved at de grav-eierne som har ønsket det, har fått beholde gravene med gamle gravminner og gravkasser i det nye gravmønsteret. Når vi etterhvert begynner å gravlegge på feltene igjen, vil vi få en fin blanding av gamle og nye gravminner. Akasia Landskapsdrift har utført et veldig bra arbeid, og området fremstår igjen vakkert og presentabelt.

Enhetsleder Anders Vik og Luca Montalbano fra Akasia Landskapsdrift

Feltene sett mot sør

solheim-d-feltene

Januar 2017

Juli 2017