Aktuelt

Aktuelt

Er det noe du lurer på? Vi inviterer til Åpent Hus på Møllendal.

16. september 2021

Lørdag 18.september holder Gravplassmyndigheten Åpent Hus på Møllendal gravplass, kapeller og krematorium mellom kl 12.00 og 14.00. Vi byr på guidet omvisning på gravplassen, miniforedrag om navnet minnelund i Lille kapell og omvisninger i krematoriet.               Busslinjene 12 og 21 går gjennom Møllendalsveien. Vel møtt!

Les mer

Gjeldende smitteverntiltak ved gravferd i Bergen

12. juli 2021

Gjeldende smittevernregler for Bergen kommune finner du her. Seremonilokalene våre har varierende størrelse, og gjeldende avstandsregler gjelder for personer som ikke bor i samme husstand/er i samme kohort. Dette gjør at det er vanskelig si et eksakt antall som kan være tilstede i hvert lokale. Vi har imidlertid definert et veiledende antall personer som kan […]

Les mer

Utenlandske krigsgraver i Bergen

15. juni 2021

I Bergen kommune er det 1300 utenlandske krigsgraver fra 2.verdenskrig. Samtlige av disse er fredet uten tidsbegrensning og skal holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som deres egenart tilsier, jf. gravplassloven §23a. Med utenlandske krigsgraver menes utenlandske borgere – soldater, krigsfanger el.l. som falt på norsk jord og er gravlagt i Norge. I […]

Les mer

Husk båndtvang hele året

7. juni 2021

På gravplasser er det båndtvang hele året, jf. Forskrift om båndtvang m.m. for hund, Bergen kommune. Hunder er velkomne på gravplassene sammen med sin eier, såfremt båndtvangen overholdes og eier benytter hundepose til eventuelle etterlatenskaper. Husk at gravplassene er minnesteder hvor pårørende søker ro i sin sorgbearbeidelse, og selv om noen gravplasser kan ha åpne […]

Les mer

Endring av seremonitider og parkering ved Møllendal kapeller fra mandag 7.juni

4. juni 2021

Bybanen skal i perioden juni 2021 til januar 2023 arbeide med Kronstad-tunnelen, noe som vil berøre parkeringsplassen ved Møllendal kapeller fra mandag 7.juni.  Det er allerede få parkeringsplasser ved kapellene og antall parkeringsplasser vil dessverre bli halvert i ovennevnte periode. Det er derfor viktig at besøkende forsøker å begrense antall biler og bilbruk ved besøk. […]

Les mer

Nytt minnesmerke til navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass

12. mai 2021

Torsdag 20.mai starter anleggsarbeidet for etablering av nytt minnesmerke til navnet minnelund på Fyllingsdalen. Rigging og skjerming av anleggsområdet starter allerede tirsdag 18.mai. Navnet minnelund er blitt en etterspurt gravform, og det er mange som ønsker slik grav til sine kjære. Det nye minnesmerket får et utseende tilsvarende det første som ble etablert, og plasseres […]

Les mer

Økende kremasjonsandel

26. februar 2021

Kremasjonsstatistikk 2020 viser en økning i kremasjonsandelen i Bergen kommune for tredje år på rad. I 2020 nådde kremasjonsandelen 75%. Også på landsbasis velger stadig flere kremasjon som gravleggingsform. Andelen for hele landet har økt, fra 41% i 2017 til 46% i 2020. Av de 2086 bergensere som døde i 2020, ble 1565 kremert. Totalt […]

Les mer

Stenging av gangvei på Solheim gravplass

22. desember 2020

Gangveien nedover fra port i Løbergsveien og ned mot Solheim kapell, mellom feltene K og H, stenges for bruk. Veien er i såpass dårlig forfatning at den ikke vurderes forsvarlig å bevege seg på. Gravplassmyndigheten i Bergen arbeider for å få en utbedring av situasjonen inn på vedlikeholdsplanen i 2021. Alternative gangveier er anvist ved […]

Les mer

Tenk på hva du pynter graven med

14. desember 2020

En felles dugnad for å unngå plastforurensing av gravplassene i Bergen Hvert år legges det igjen et betydelig antall kranser, lyslykter og ikke-komposterbare gjenstander på gravplassene. En del av disse lyktene og kransene blir liggende lenge. I noen tilfeller har sesongbetont gravutstyr ligget på gravene i flere år. For å begrense skadevirkningen plast har på […]

Les mer

Vi lar gresset gro for insektene

15. juni 2020

Bier, biller, sommerfugler og andre insekter er nødvendige for at planter skal formere seg. Særlig biene har stor innvirkning på pollinering av planter. I dag er en tredjedel av biene utrydningstruet, som igjen truer matproduksjonen vår. Som et lite bidrag mot dette vil Gravplassmyndigheten i Bergen, i samarbeid med Akasia AS, la gresset gro på […]

Les mer

Har du fått en faktura fra Gravplassmyndigheten?

1. juni 2020

Er graven ukjent for deg, skriv det på fakturaen, med din signatur, og send den tilbake til oss. Har du mulighet for det, kan du gjerne skanne den og sende til bergen@gravplass.no Hvis du ikke ønsker å betale festeavgiften, skriv på fakturaen at du ønsker graven slettet, skriv under og returner til oss per brev […]

Les mer

Skikk og bruk på gravplassene

23. mai 2020

Alle er velkommen til å ferdes både på og gjennom byens gravplasser. Visste du at det er forskriftsbestemt at ferdsel på gravplassene fortrinnsvis skal skje gående? Og at det alltid er båndtvang? Gravplassene våre er «grønne lunger» i landskapet, men de skiller seg litt ut fra parker og andre friluftsområder. Gravplassene er minnesteder og skal være […]

Les mer