Aktuelt

Aktuelt

Smitteverntiltak ved gravferd i Bergen fra torsdag 25.mars 2021

24. mars 2021

Gjeldende smittevernregler for Bergen kommune finner du her. Fra torsdag 25.mars 2021 gjelder nye nasjonale tiltak: Det kan være maksimalt 50 mennesker tilstede i gravferdsseremoni, såfremt avstand og øvrige smitteverntiltak overholdes. Vi minner om at det generelt må være 2 meters avstand mellom deltakerne, og mellom husstander/kohorter og øvrige deltakere. Arrangør må ta ansvar for […]

Les mer

Vannpostene åpnes fra 6.april

18. mars 2021

På grunn av fortsatt tele i bakken og frost om nettene, blir ikke vannpostene på gravplassene åpnet før etter påske. Vannpostene åpnes fra 6.april, dvs i løpet av uke 14.  

Les mer

Økende kremasjonsandel

26. februar 2021

Kremasjonsstatistikk 2020 viser en økning i kremasjonsandelen i Bergen kommune for tredje år på rad. I 2020 nådde kremasjonsandelen 75%. Også på landsbasis velger stadig flere kremasjon som gravleggingsform. Andelen for hele landet har økt, fra 41% i 2017 til 46% i 2020. Av de 2086 bergensere som døde i 2020, ble 1565 kremert. Totalt […]

Les mer

Stenging av gangvei på Solheim gravplass

22. desember 2020

Gangveien nedover fra port i Løbergsveien og ned mot Solheim kapell, mellom feltene K og H, stenges for bruk. Veien er i såpass dårlig forfatning at den ikke vurderes forsvarlig å bevege seg på. Gravplassmyndigheten i Bergen arbeider for å få en utbedring av situasjonen inn på vedlikeholdsplanen i 2021. Alternative gangveier er anvist ved […]

Les mer

Tenk på hva du pynter graven med

14. desember 2020

En felles dugnad for å unngå plastforurensing av gravplassene i Bergen Hvert år legges det igjen et betydelig antall kranser, lyslykter og ikke-komposterbare gjenstander på gravplassene. En del av disse lyktene og kransene blir liggende lenge. I noen tilfeller har sesongbetont gravutstyr ligget på gravene i flere år. For å begrense skadevirkningen plast har på […]

Les mer

Vi lar gresset gro for insektene

15. juni 2020

Bier, biller, sommerfugler og andre insekter er nødvendige for at planter skal formere seg. Særlig biene har stor innvirkning på pollinering av planter. I dag er en tredjedel av biene utrydningstruet, som igjen truer matproduksjonen vår. Som et lite bidrag mot dette vil Gravplassmyndigheten i Bergen, i samarbeid med Akasia AS, la gresset gro på […]

Les mer

Har du fått en faktura fra Gravplassmyndigheten?

1. juni 2020

Er graven ukjent for deg, skriv det på fakturaen, med din signatur, og send den tilbake til oss. Har du mulighet for det, kan du gjerne skanne den og sende til bergen@gravplass.no Hvis du ikke ønsker å betale festeavgiften, skriv på fakturaen at du ønsker graven slettet, skriv under og returner til oss per brev […]

Les mer

Skikk og bruk på gravplassene

23. mai 2020

Alle er velkommen til å ferdes både på og gjennom byens gravplasser. Visste du at det er forskriftsbestemt at ferdsel på gravplassene fortrinnsvis skal skje gående? Og at det alltid er båndtvang? Gravplassene våre er «grønne lunger» i landskapet, men de skiller seg litt ut fra parker og andre friluftsområder. Gravplassene er minnesteder og skal være […]

Les mer

Husk båndtvang hele året

15. mai 2020

På gravplasser er det båndtvang hele året, jf. Forskrift om båndtvang m.m. for hund, Bergen kommune. Hunder er velkomne på gravplassene sammen med sin eier, såfremt båndtvangen overholdes og eier benytter hundepose til eventuelle etterlatenskaper. Husk at gravplassene er minnesteder hvor pårørende søker ro i sin sorgbearbeidelse, og selv om noen gravplasser kan ha åpne […]

Les mer

Hvorfor er det festet en lapp på gravminnet?

18. april 2020

Siden 2005 har Gravplassmyndigheten kartlagt nesten 30 000 graver hvor det ikke var registrert i gravarkivet hvem som var fester/ansvarlig og dermed eier av gravminnet. Fortsatt er det ca 6 500 graver i Bergen hvor Gravplassmyndigheten mangler informasjon om hvem som eier graven. Vi jobber nå systematisk med rydding av felt, og vi merker årlig flere […]

Les mer