Tjenesteleverandører på gravplassene

Tjenesteleverandører på gravplassene

For å kunne tilby tjenester til private på gravplassene i Bergen, må næringsdrivende ha tillatelse til ervervsmessig virksomhet fra Gravplassmyndigheten i Bergen (BKF), jf. Vedtekter for gravplassene i Bergen §12.

Tjenesteleverandører som har tillatelse til næringsvirksomhet på gravplassene i Bergen, og informasjon om seremonier og andre aktiviteter kan du se ved siden av denne teksten.

For montører av gravminner på gravplassene i Bergen:
Rutine for oppsetting av gravminne som faller utenfor forskriftens §24 

Særbestemmelser for gravminner 2020