Tjenester på gravplassene

For å kunne tilby tjenester til private på gravplassene i Bergen, må næringsdrivende ha tillatelse til ervervsmessig virksomhet fra Gravplassmyndigheten i Bergen (BKF), jf. Vedtekter for gravplassene i Bergen §13.

Tjenesteleverandører som har tillatelse til næringsvirksomhet på gravplassene i Bergen:

Montering og oppretting av gravminner 2015-2019

Tilbydere gravstell 2016-2017

Gravferdsbyrå i Bergen

 

Informasjon om seremonier og annen aktivitet:

Oversikt – 20.07.2017

Oversikt – 21.07.2017

Oversikt – 24.07.2017