Tjenester på gravplassene

For å kunne tilby tjenester til private på gravplassene i Bergen, må næringsdrivende ha tillatelse til ervervsmessig virksomhet fra Gravplassmyndigheten i Bergen (BKF), jf. Vedtekter for gravplassene i Bergen §12.

Tjenesteleverandører som har tillatelse til næringsvirksomhet på gravplassene i Bergen:

Steinfirma med tillatelse 2020-2024
For montører av gravminner på gravplassene i Bergen:
Rutine for oppsetting av gravminne som faller utenfor forskriftens §24 

Tilbydere gravstell med avtale 2020-2023

Oversikt begravelsesbyrå

Informasjon om seremonier og annen aktivitet

Oversikt – 18.09.2020

Oversikt – 21.09.2020

Oversikt – 22.09.2020