Tjenester på gravplassene

For å kunne tilby tjenester til private på gravplassene i Bergen, må næringsdrivende ha tillatelse til ervervsmessig virksomhet fra Gravplassmyndigheten i Bergen (BKF), jf. Vedtekter for gravplassene i Bergen §12.

Tjenesteleverandører som har tillatelse til næringsvirksomhet på gravplassene i Bergen:

Steinfirma/gravminneleverandører med avtale 2020-2024

Tilbydere gravstell med avtale 2020-2023

Gravferdsbyrå i Bergen

Informasjon om seremonier og annen aktivitet

Oversikt – 31.03.2020

Oversikt – 01.04.2020

Oversikt – 02.04.2020