Tjenester på gravplassene

For å kunne tilby tjenester til private på gravplassene i Bergen, må næringsdrivende ha tillatelse til ervervsmessig virksomhet fra Gravplassmyndigheten i Bergen (BKF), jf. Vedtekter for gravplassene i Bergen §13.

Tjenesteleverandører som har tillatelse til næringsvirksomhet på gravplassene i Bergen:

Steinfirma 2015-2019

Tilbydere gravstell 2018 – 2019

Gravferdsbyrå i Bergen

 

Informasjon om seremonier og annen aktivitet:

Oversikt – 13.11.2018

Oversikt – 14.11.2018

Oversikt – 15.11.2018