Tjenester på gravplassene

For å kunne tilby tjenester til private på gravplassene i Bergen, må næringsdrivende ha tillatelse til ervervsmessig virksomhet fra Gravplassmyndigheten i Bergen (BKF), jf. Vedtekter for gravplassene i Bergen §12.

Tjenesteleverandører som har tillatelse til næringsvirksomhet på gravplassene i Bergen:

Steinfirma 2015-2019

Tilbydere gravstell 2018 – 2019

Gravferdsbyrå i Bergen

Informasjon om seremonier og annen aktivitet

Oversikt – 24.09.2019

Oversikt – 25.09.2019

Oversikt – 26.09.2019