Anleggsarbeid på Loddefjord gravplass - feltene 04 og 05

De to gamle kistefeltene øverst, nord for kapellet, skal omreguleres til nye urnegraver. Festere av eksisterende graver er informert direkte, og saksbehandling i dialog med disse har pågått en tid. Noen kistegraver vil bli liggende slik de gjør i dag, mens nye urnegraver vil bli tilvist i nytt gravmønster. Etterhvert som de gamle gravene slettes, blir disse også innlemmet i mønsteret med urnegraver. Omreguleringen gir over 100 nye urnegraver på Loddefjord gravplass, selv med de eksisterende kistegravene fortsatt på feltene. Endringene vil skje på overflaten av feltet, med bl.a. flytting av en del gravminner og utjevning av overflaten. Når vær- og temperaturforhold er egnet, vil feltene bli tilsådd på nytt. Arbeidet starter opp mandag 19.februar og forventes å pågå i ca 4 uker. Vi oppfordrer til å begrense ferdsel på feltene så langt det er mulig, inntil ny gressmatte er etablert på forsommeren.