Seremonirom

Seremonirom

Selve gravferdsseremonien er et privat anliggende og arrangeres vanligvis i regi av det tros- og livssynssamfunn en tilhører, i deres egne lokaler. I Bergen kommune tilbys fire seremonirom som er offentlig finansiert og kan benyttes av alle, både kommunens egne innbyggere og andre. For mer informasjon om dette tilbudet, se hvert seremonirom i oversikten under.
Bestilling av seremonirom gjøres hos Gravplassmyndigheten i Bergen. Prislisten finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tilrettelagt for minnesamvær eller mulig med noen form for servering av mat i forbindelse med gravferdsseremoni i seremonirommene.

Store kapell

Livssynsnøytralt utformet seremonirom.

 

Sitteplasser: 150

Adresse:
Møllendalsveien 56 B

 

Lille kapell

Livssynsnøytralt utformet seremonirom.

 

Sitteplasser: 50

Adresse:
Møllendalsveien 56 B

 

Solheim kapell

Ingen parkering. Nærmeste offentlige parkeringplasser er i Kronstadparken, Fabrikkgaten 6 eller i Solheimsgarasjen, Solheimsgaten 29.

 

Sitteplasser: 84

Adresse:
Fjøsangerveien 65 A

Øvsttun kapell

Parkering iht. skilting på parkeringsplasser Dynevoll og Osvegen.

 

Sitteplasser: 80-100

Adresse:
Dynevoll 2

TIl toppen