Seremonirom

Seremonirom

Selve gravferdsseremonien er et privat anliggende og arrangeres vanligvis i regi av det tros- og livssynssamfunn en tilhører, i deres egne lokaler. I Bergen kommune tilbys fire seremonirom som er offentlig finansiert og kan benyttes av alle, både kommunens egne innbyggere og andre. For mer informasjon om dette tilbudet, se hvert seremonirom i oversikten under.
Bestilling av seremonirom gjøres hos Gravplassmyndigheten i Bergen. Prislisten finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tilrettelagt for minnesamvær eller mulig med noen form for servering av mat i forbindelse med gravferdsseremoni i seremonirommene.

Store kapell

Livssynsnøytralt, 150 sitteplasser, 53 oppmerkete parkeringsplasser med fri parkering i inntil 2 timer. 2 HC-plasser på nedsiden av kapellene, i tillegg til 1 HC-plass oppe ved inngangen. Mer om parkering.

Sitteplasser: 150

Adresse:
Møllendalsveien 56 B

Lille kapell

Livssynsnøytralt, 50 sitteplasser, 53 oppmerkete parkeringsplasser med fri parkering i inntil 2 timer. 2 HC-plasser på nedsiden av kapellene, i tillegg til 1 HC-plass oppe ved inngangen. Mer om parkering.

Sitteplasser: 50

Adresse:
Møllendalsveien 56 B

Solheim kapell

79 sitteplasser. Ingen parkering. Nærmeste offentlige parkeringplasser er i Kronstadparken, Fabrikkgaten 6 eller i Solheimsgarasjen, Solheimsgaten 29.

Sitteplasser: 79

Adresse:
Fjøsangerveien 65 A

Øvsttun kapell

80-100 sitteplasser.

Parkering iht. skilting på parkeringsplasser Dynevoll og Osvegen

Sitteplasser: 80-100

Adresse:
Dynevoll 2

TIl toppen