Seremonirom

Seremonirom

Selve gravferdsseremonien er et privat anliggende og arrangeres vanligvis i regi av det tros- og livssynssamfunn en tilhører, i deres egne lokaler. I Bergen kommune tilbys fire seremonirom som er offentlig finansiert og kan benyttes av alle, både kommunens egne innbyggere og andre. For mer informasjon om dette tilbudet, se hvert seremonirom i oversikten under.
Bestilling av seremonirom gjøres hos Gravplassmyndigheten i Bergen. Prislisten finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tilrettelagt for minnesamvær eller mulig med noen form for servering av i forbindelse med gravferdsseremoni i seremonirommene.

Store kapell

Livssynsnøytralt utformet seremonirom.

Parkering: 45 plasser tilhørende Møllendal kapeller og gravplass, hvorav 2 er HC-parkering. Parkeringsplassen er regulert med to timers parkering hele døgnet, hele uken.

Besøkende oppfordres til å benytte kollektivtransport: Busslinje 12 har holdeplass like nedenfor kapellene og bybanens linje 2 har holdeplasser i Fløen og ved Haukeland sykehus.

Sitteplasser: 150

Adresse:
Møllendalsveien 56 B

 

Lille kapell

Livssynsnøytralt utformet seremonirom.

Parkering: 45 plasser tilhørende Møllendal kapeller og gravplass, hvorav 2 er HC-parkering. Parkeringsplassen er regulert med to timers parkering hele døgnet, hele uken.

Besøkende oppfordres til å benytte kollektivtransport: Busslinje 12 har holdeplass like nedenfor kapellene og bybanens linje 2 har holdeplasser i Fløen og ved Haukeland sykehus.

Sitteplasser: 50

Adresse:
Møllendalsveien 56 B

 

Solheim kapell

SOLHEIM KAPELL ER STENGT TIL 2.APRIL 2024 PÅ GRUNN AV AT DET IKKE ER MULIG Å HOLDE INNE-TEMPERATUR PÅ ET AKSEPTABELT NIVÅ UNDER SEREMONI.

Ingen parkering. Nærmeste offentlige parkeringplasser er i Kronstadparken, Fabrikkgaten 6 eller i Solheimsgarasjen, Solheimsgaten 29.

 

Sitteplasser: 84

Adresse:
Fjøsangerveien 65 A

Øvsttun kapell

Parkering iht. skilting på parkeringsplasser Dynevoll og Osvegen.

 

Sitteplasser: 80-100

Adresse:
Dynevoll 2

TIl toppen