Seremonirom

Seremonirom

Selve gravferdsseremonien er et privat anliggende og arrangeres vanligvis i regi av det tros- og livssynssamfunn en tilhører, i deres egne lokaler. I Bergen kommune tilbys fire seremonirom som er offentlig finansiert og kan benyttes av alle, både kommunens egne innbyggere og andre. For mer informasjon om dette tilbudet, se hvert seremonirom i oversikten under.
Bestilling av seremonirom gjøres hos Gravplassmyndigheten i Bergen. Prislisten finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tilrettelagt for minnesamvær eller mulig med noen form for servering av mat i forbindelse med gravferdsseremoni i seremonirommene.

OBS - gjeldende regler i Bergen kommune fra 07.11.2020:

Bergen kommune innfører nå en grense på 50 deltakere i gravferder og en grense på 20 deltakere for alle andre offentlige arrangement. Reglene varer i første omgang fra 7. - 23. november.

Gjeldende smittevernregler for Bergen kommune finner du her.

Seremonilokalene våre har varierende størrelse, og gjeldende avstandsregler gjelder for personer som ikke bor i samme husstand. Dette gjør at det er vanskelig si et eksakt antall som kan være tilstede i hvert lokale. Vi har imidlertid definert et veiledende antall personer som kan være tilstede med gjeldende avstandsregler. Siden personer fra samme husstand kan sitte tettere sammen, er det vurdering av den konkrete situasjonen i forhold til smittevernreglene som avgjør endelig antall tillatte tilstede.

  • Møllendal Store kapell – max 50 personer - oppmerkete plasser
  • Møllendal Lille kapell – ca 18 personer
  • Solheim kapell – ca 40 personer
  • Øvsttun kapell – ca 40 personer

Store kapell

Livssynsnøytralt, 150 sitteplasser, 53 oppmerkete parkeringsplasser med fri parkering i inntil 2 timer. 2 HC-plasser på nedsiden av kapellene, i tillegg til 1 HC-plass oppe ved inngangen. Mer om parkering.

Sitteplasser: 150

Adresse:
Møllendalsveien 56 B

Hvor kan jeg parkere på Møllendal?

Lille kapell

Livssynsnøytralt, 50 sitteplasser, 53 oppmerkete parkeringsplasser med fri parkering i inntil 2 timer. 2 HC-plasser på nedsiden av kapellene, i tillegg til 1 HC-plass oppe ved inngangen. Mer om parkering.

Sitteplasser: 50

Adresse:
Møllendalsveien 56 B

Hvor kan jeg parkere på Møllendal?

Solheim kapell

79 sitteplasser. Ingen parkering. Nærmeste offentlige parkeringplasser er i Kronstadparken, Fabrikkgaten 6 eller i Solheimsgarasjen, Solheimsgaten 29.

Sitteplasser: 79

Adresse:
Fjøsangerveien 65 A

Øvsttun kapell

80-100 sitteplasser.

Parkering iht. skilting på parkeringsplasser Dynevoll og Osvegen

Sitteplasser: 80-100

Adresse:
Dynevoll 2

TIl toppen