Ferdig beplantet navnet minnelund i Fana

Etter åpning av den navnete minnelunden i Fana i februar, har vi ventet på godt vær og høvelige forhold til å få gjort beplantning i henhold til planene. Nå er plantingen ferdigstilt sammen med tilsåing av det resterende plen-arealet. Vi håper nå på vennlige værforhold gjennom resten av sommeren, slik at gresset får etablert seg og plantene trives.

Foto: Akasia

Foto: Akasia