Ikke tenn levende lys på gravplassene!

Vi viser til til forbud mot tenning av ild i Bergen kommune, se https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-brannvesen/9505/article-154962. Det er knusktørt i alt terreng, og forbudet gjelder også på gravplassene.

Les mer...

Ferdigstilt, fin gangvei på Solheim gravplass

Nå er anleggsarbeidet på gangveien og trappene på felt H10 ferdigstilt, og området åpnet for ferdsel igjen. Det er lagt kantstein og veilegemet er fundamentert på nytt. Toppdekket består av vei-singel som er lagt i grus-armering. Den finkornete sanden vil regne vekk, slik at den noe grovere singelen kommer frem. Det er sådd til med […]

Les mer...

Nå er våren kommet til gravplassene

Vi starter med åpning av vannpostene torsdag 12.april og det vil ta inntil 1 ukes tid før alle er åpnet på alle gravplassene. Vi benytter anledningen til å minne om båndtvangen, som gjelder hele året på gravplassene. Forvillet krokus blomstrer nydelig i vårsolen på Midttun kirkegård.

Les mer...

Velkommen til Åpent Hus på Møllendal

Gravplassmyndigheten i Bergen ønsker velkommen til vårt årlige «Åpent Hus» på Møllendal krematorium, kapeller og gravplass, lørdag 21.april kl 12-14. Vi byr på omvisninger i krematoriet, miniforedrag om navnete minnelunder, alternative gravleggingsformer samt om rehabiliteringen som pågår utenfor kapellene. Det tilbys guidete omvisninger på gravplassen og vi har tilgjengelig gravarkivet for oppslag og spørsmål vedrørende […]

Les mer...

Rivingsarbeid på Åsane kirkegård

Mandag 26.mars starter arbeidet med riving av en eldre garasje ved velferdshuset på Åsane kirkegård. Selve rivingen vil være avsluttet i løpet av onsdag formiddag, men asfaltering av plassen vil bli utført noe senere på våren, i forbindelse med annet asfalteringsarbeid i området.

Les mer...

Navnet minnelund på Storetveit kirkegård

Fredag 9.mars 2018 ble navnet minnelund på Storetveit kirkegård offisielt åpnet av kulturbyråd Julie Andersland. Det vil bli lagt fast dekke (asfalt) på gangarealet tirsdag 24.april. Så snart jordforholdene er egnet, vil selve gravfeltet i minnelunden bli tilsådd med gress og hvite klosterklokker forhåpentligvis blomstre. Den nye navnete minnelunden har plass til 144 urner. Minnesmerket […]

Les mer...

Navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass

Fredag 9.mars 2018 ble navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass offisielt åpnet av kulturbyråd Julie Andersland. Minnesmerket er utformet av landskapsarkitekt Erik Bjerkelund, og er blitt et flott element på gravplassen. Minnelunden har plass til 120 urner, som får hver sitt «strå». Navneplaten består av en messinghylse som tres på strået, hvor det inngraveres navn og […]

Les mer...

Stabil kremasjonsandel i Bergen

Kremasjonsstatistikken for 2017 viser en stabil kremasjonsandel i Bergen kommune; 72% er samme andel som i 2016. Tallet er høyt i landssammenheng, og kremasjonsandelen for landet sett under ett er 41%. Av de 1940 bergensere som døde i 2017, ble 1401 kremert. Totalt ble det utført 1834 kremasjoner ved Møllendal krematorium. Krematoriet utfører kremasjoner for omkringliggende […]

Les mer...

Solheim gravplass: Rehabilitering av gangvei

Mandag 19.februar startet anleggsarbeidet med utbedring av gangveien over gravfeltet SO.H10. Gangveien skal graves opp og tilføres drenerende masser, noe som vil heve veien tilbake til opprinnelig nivå. Veien deles i 3 nivåer og det vil bli lagt kanstein der hvor det er hensiktsmessig. Det blir lagt grusarmering i topplaget. Anleggsområdet sikres med byggegjerder og […]

Les mer...