Åpning av navnet minnelund på Nygård kirkegård

Etter et halvt års anleggsperiode er nå den navnete minnelunden på Nygård kirke klar for åpning. Dette skjer onsdag 27.november, og offisiell åpning vil bli foretatt kl 13:00 av ordfører Marte Mjøs Persen. Kl 13:30 vil det bli holdt miniforedrag om navnete minnlunder i Kirkestuen i Nygård kirke. Den navnete minnelunden består av to minnesmerker, […]

Les mer...

Graving for vannmåler Arna kirkegård

Informasjon om graving på Arna kirkegård 20, 21 og 22. august 2019. Det skal etableres vannmåler for gravplassen. Tiltaket går ut på at det skal graves innenfor port, i gangvei ved vannpost på Arna kirkegård. Det vil bli montert montere byggegjerder for å beskytte publikum.  

Les mer...

Endring av Vedtekter for gravplassene i Bergen

Bjørgvin bispedømmeråd har godkjent endringer i «Vedtekter for gravplassene i Bergen», som dermed er gjeldende fra 26.06.2019. Du finner de nye vedtektene her Endringen av vedtektene er gjort som følge av at Gravplassmyndigheten i Bergen har fått innvilget dispensasjon fra Kulturdepartementet til å tillate navneflytting til navnet minnelund i noe begrenset omfang samt en nylig […]

Les mer...

Vi lar gresset gro for insektene!

Bier, biller, sommerfugler og andre insekter er nødvendige for at planter skal formere seg. Særlig biene har stor innvirkning på pollinering av planter. I dag er en tredjedel av biene utrydningstruet, som igjen truer matproduksjonen vår. Som et lite bidrag mot dette vil Gravplassmyndigheten i Bergen, i samarbeid med Akasia AS, la gresset gro på […]

Les mer...

Ny avfallshåndtering på Møllendal

Denne uken skiftes avfallscontainerne på Møllendal gravplass ut. På alle avfallsstasjoner vil det også komme en egen beholder for El-avfall, til bl.a. batteridrevne gravlys. Vi starter også generell oppgradering av avfallsstasjonene, med etterhvert tydelig merking. Det vil ikke bli så veldig store endringer i hvor avfallscontainerne er plassert, men her finner du et midlertidig kart […]

Les mer...

Vegstenging på Møllendal

I forbindelse med kjerneboringer som forberedelse til bygging av Bybanen, har Golder behov for å demontere natursteinsmuren ved Møllendal kapeller. Det planlegges oppstart av demontering av natursteinsmur torsdag 23.mai 2019. Veien mellom kapellene og velferdshuset vil være stengt for biler frem til 1.juli 2019. Fra mandag 27.mai vil det være passasje for gående.Vi ber om […]

Les mer...

Informasjonsmøte om utvidelse av Åsane kirkegård

Torsdag 9. mai kl. 19.00 – 20.00 Informasjonsmøte om utvidelse av Åsane kirkegård – Antveit gravplass. Torsdag 9. mai KL 19.00 – 20.00 på Åsane kultursenter, Halvan, Åsane Senter 40. Ny del av Åsane kirkegård, Antveit gravplass skal stå ferdig i 2021. Det blir informasjon om planene for utvidelsen ved senior landskapsarkitekt Erik Bjerkelund fra […]

Les mer...

Veistenging på Møllendal

I forbindelse med feilretting i BKK sitt fjernvarmenett, vil det bli graving og veistenging i Klaus Hanssens vei på Møllendal gravplass (se oversiktskart). Arbeidene vil starte i uke 18, og det er varslet at feilrettingen vil kunne pågå fram til 15. mai. Det vil være tilkomst til samtlige gravfelt og graver i perioden, men dessverre […]

Les mer...

Rehabilitering av trapper på Møllendal gravplass

Mellom A-feltene (10, 20, 30) og B-feltene (10, 20, 30) er trappene nå rehabilitert. Trinnene er rettet opp og det er lagt taktile heller for synshemmede. Rekkverk vil bli montert.     Etter råd fra Byantikvaren er det valgt å rehabilitere trappene med de eksisterende trappetrinnene. Steinen i trappetrinnene har en lang historie på Møllendal gravplass. Først […]

Les mer...

Økt kremasjonsandel i Bergen

Kremasjonsstatistikk 2018 viser en liten økning i kremasjonsandelen i Bergen kommune; 73% i 2018 mot 72% i 2017. Andelen har også økt på landsbasis, fra 41% i 2017 til 43% i 2018. Av de 1892 bergensere som døde i 2018, ble 1382 kremert. Totalt ble det utført 1842 kremasjoner ved Møllendal krematorium. Krematoriet utfører kremasjoner for […]

Les mer...