Gjenopptakelse av arbeid på prosjekter etter avsluttet streik

En del av Gravplassmyndighetens pågående prosjekter, bl.a. på Nygård, Møllendal felt A20, Fyllingsdalen nytt urnefelt samt gjenoppbygging av natursteinsmur på Møllendal har hatt stillstand en måneds tid grunnet streik hos leverandør. Dette har gått speisielt ut over planlagt tilsåings- og plantearbeid som var lagt til denne tiden av året. Det arbeides nå med nye fremdriftsplaner […]

Les mer...

Hjort på gravplassene

På senvinter og tidlig vår dukker hjorten opp igjen på gravplassene. Når det begynner å bli lite spiselig ute i skogen, forsyner hjorten seg dessverre med fristende, friske blomster som den finner på gravplassene. Vi vet at hjorten er spesielt glad i tulipaner og tulipanløk, mens påskeliljer, pinseliljer og snøklokker ofte får stå i fred. Det er i […]

Les mer...

Kremasjonsstatistikken for 2016

Kremasjonsstatistikken for 2016 er nå publisert, og du finner oversikten for hele landet her Møllendal krematorium utførte 1872 kremasjoner i fjor, hvorav 1444 var innbyggere i Bergen ved dødsfallet. Dette gir Bergen kommune en kremasjonsandel på 72%, noe som er høyt i forhold til landsgjennomsnittet på 41%. 428 av kremasjonene ble utført for omegnskommunene. Krematoriet utleverte 54 […]

Les mer...

Navnet minnelund på Fana kirkegård er åpnet

Onsdag 1.februar ble den navnete minnelunden på Fana kirkegård åpnet ved kulturbyråd Julie Andersland og kirkeverge Asbjørn Vilkensen. Den navnete minnelunden har fått en sentral plassering på Fana kirkegård, og minnesmerket vil være et godt synlig element i landskapet. Dette skal være et godt sted å minnes sine kjære. «Navnet minnelund» er et urnefelt med et felles minnesmerke, […]

Les mer...

Dreneringstiltak på Gravdalspollen

For å bedre drenering av overflatevann i området, er det foretatt utskifting av topplag på gravfelt C00. Dette er tidligere gjennomført med godt resultat på nabofeltet. Feltet er pent planert og avgrenset med kantstein, men det vil ikke bli tilsådd før forholdene er gunstige til våren. Vi gjør oppmerksom på at feltet derfor kan bli […]

Les mer...

Oppgradering på Øvsttun gravplass

Veien inn mot Øvsttun kapell har fått en etterlengtet oppgradering. Veien er definert med ny kantstein, dekket er jevnet ut og det er fylt ut og sådd til langs kantene. I tillegg er den tidligere lagerplassen fjernet og tilsådd, slik at området nå fremstår meget presentabelt.        

Les mer...

Stor interesse for ny minnelund

av Tor Kristiansen Nyskapningen «Navnet minnelund» som for første gang ble etablert i Bergen før sommerferien, viser seg nå å være mer populær enn ventet. – Jeg ventet 10 i året. Nå når vi dette allerede etter noen få måneder. Jeg er overrasket over at interessen er så stor, sier Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i […]

Les mer...

Nå kan du søke etter gravlagte

Gravplassmyndigheten har nå fått på plass et søk etter gravlagte på hjemmesiden vår. Søket finner du på forsiden ved å trykke på dette ikonet Vær oppmerksom på at historiske graver (graver som er slettet) bare vil vises med navnet på gravplassen, ikke med nøyaktig beliggenhet. Du vil heller ikke få frem opplysninger om anonyme graver.

Les mer...

Åpenhet på Møllendal

Lørdag 23. april åpnet Gravplassmyndigheten i Bergen igjen krematoriet på Møllendal for omvisninger. Begge kapellene var også åpne, med historisk foredrag og mulighet for spørsmål om graver og gravlagte m.m. Arrangementet ble godt mottatt av nysgjerrige og vitebegjærlige besøkende.  – På mange måter handler det om folkeopplysning å ha en «Åpen dag» på Møllendal. Vi synliggjør jobben […]

Les mer...