Navnet minnelund på Fana kirkegård er åpnet

Onsdag 1.februar ble den navnete minnelunden på Fana kirkegård åpnet ved kulturbyråd Julie Andersland og kirkeverge Asbjørn Vilkensen. Den navnete minnelunden har fått en sentral plassering på Fana kirkegård, og minnesmerket vil være et godt synlig element i landskapet. Dette skal være et godt sted å minnes sine kjære. «Navnet minnelund» er et urnefelt med et felles minnesmerke, […]

Les mer...

Oppgradering på Øvsttun gravplass

Veien inn mot Øvsttun kapell har fått en etterlengtet oppgradering. Veien er definert med ny kantstein, dekket er jevnet ut og det er fylt ut og sådd til langs kantene. I tillegg er den tidligere lagerplassen fjernet og tilsådd, slik at området nå fremstår meget presentabelt.        

Les mer...

Stor interesse for ny minnelund

av Tor Kristiansen Nyskapningen «Navnet minnelund» som for første gang ble etablert i Bergen før sommerferien, viser seg nå å være mer populær enn ventet. – Jeg ventet 10 i året. Nå når vi dette allerede etter noen få måneder. Jeg er overrasket over at interessen er så stor, sier Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i […]

Les mer...

Åpenhet på Møllendal

Lørdag 23. april åpnet Gravplassmyndigheten i Bergen igjen krematoriet på Møllendal for omvisninger. Begge kapellene var også åpne, med historisk foredrag og mulighet for spørsmål om graver og gravlagte m.m. Arrangementet ble godt mottatt av nysgjerrige og vitebegjærlige besøkende.  – På mange måter handler det om folkeopplysning å ha en «Åpen dag» på Møllendal. Vi synliggjør jobben […]

Les mer...

Slåtten på gravplassene 2016

Slåtten 2016 vil bli avsluttet med en siste klipperunde i første halvdel av oktober. Det skal ikke ligge avklipp igjen i bed eller på gravminner. Imidlertid ber vi om forståelse for at det grunnet våte værforhold ikke alltid lar seg gjøre å unngå  dette helt. Vi henstiller alle brukere å bare bruke gravens bed til […]

Les mer...

Trefelling på Assistentkirkegården

Neste uke (uke 3) vil det bli foretatt felling av ett av de store, vakre bøketrærne på Assistenten. Treet er 120-150 år gammelt og et sentralt element på gravplassen. Akasias trepleiere har utarbeidet en tilstandsanalyse, som dessverre konkluderer med at treet er inne sin siste livsfase. Treet har noen skader som har gitt tilgang for […]

Les mer...

Historisk allè

Av Tor Kristiansen Møllendal gravplass har en historisk lindeallé det er grunn til å merke seg. Opprinnelig strakk den seg fra Stemmeveien til Store Lungegårdvann. Alléen var i sin tid en av Nord-Europas lengste lindealléer. Den ble plantet av Albert Hendrik Mohn. Han kjøpte en del av Årstad gård og reiste et sommerhus der. Lindealléen […]

Les mer...

Vannpostene stenges på gravplassene

Høsten setter nå sitt preg på gravplassene, som dette bildet fra Møllendal illustrerer. Det vil bli foretatt en siste runde med gress-slått fra uke 44. Landskapsdrift er i ferd med å stenge vannpostene for vinteren, og dette arbeidet planlegges ferdig i løpet av uke 44.

Les mer...

De britiske krigsgravene er ferdig rehabilitert

Torsdag 27.august ble den avsluttende plantingen på det britiske krigsgravfeltet på Møllendal utført, med bistand fra Commonwealth War Graves Commisison (CWGC) i London. Technical Supervisor (Horticultural) Mark Davis deltok i utplantingen sammen med teamet fra Akasia Gartner. Etter gjentatte behandlinger med plantevernmidler gjennom årets sesong, er vekstjord skiftet ut ned til ca 50 cm dybde, […]

Les mer...