Åpning av navnet minnelund på Nygård kirkegård

Etter et halvt års anleggsperiode er nå den navnete minnelunden på Nygård kirke klar for åpning. Dette skjer onsdag 27.november, og offisiell åpning vil bli foretatt kl 13:00 av ordfører Marte Mjøs Persen. Kl 13:30 vil det bli holdt miniforedrag om navnete minnlunder i Kirkestuen i Nygård kirke. Den navnete minnelunden består av to minnesmerker, […]

Les mer...

Graving for vannmåler Arna kirkegård

Informasjon om graving på Arna kirkegård 20, 21 og 22. august 2019. Det skal etableres vannmåler for gravplassen. Tiltaket går ut på at det skal graves innenfor port, i gangvei ved vannpost på Arna kirkegård. Det vil bli montert montere byggegjerder for å beskytte publikum.  

Les mer...

Vegstenging på Møllendal

I forbindelse med kjerneboringer som forberedelse til bygging av Bybanen, har Golder behov for å demontere natursteinsmuren ved Møllendal kapeller. Det planlegges oppstart av demontering av natursteinsmur torsdag 23.mai 2019. Veien mellom kapellene og velferdshuset vil være stengt for biler frem til 1.juli 2019. Fra mandag 27.mai vil det være passasje for gående.Vi ber om […]

Les mer...

Informasjonsmøte om utvidelse av Åsane kirkegård

Torsdag 9. mai kl. 19.00 – 20.00 Informasjonsmøte om utvidelse av Åsane kirkegård – Antveit gravplass. Torsdag 9. mai KL 19.00 – 20.00 på Åsane kultursenter, Halvan, Åsane Senter 40. Ny del av Åsane kirkegård, Antveit gravplass skal stå ferdig i 2021. Det blir informasjon om planene for utvidelsen ved senior landskapsarkitekt Erik Bjerkelund fra […]

Les mer...

Veistenging på Møllendal

I forbindelse med feilretting i BKK sitt fjernvarmenett, vil det bli graving og veistenging i Klaus Hanssens vei på Møllendal gravplass (se oversiktskart). Arbeidene vil starte i uke 18, og det er varslet at feilrettingen vil kunne pågå fram til 15. mai. Det vil være tilkomst til samtlige gravfelt og graver i perioden, men dessverre […]

Les mer...

Rehabilitering av trapper på Møllendal gravplass

Mellom A-feltene (10, 20, 30) og B-feltene (10, 20, 30) er trappene nå rehabilitert. Trinnene er rettet opp og det er lagt taktile heller for synshemmede. Rekkverk vil bli montert.     Etter råd fra Byantikvaren er det valgt å rehabilitere trappene med de eksisterende trappetrinnene. Steinen i trappetrinnene har en lang historie på Møllendal gravplass. Først […]

Les mer...

Nytt minnesmerke til navnet minnelund i Åsane

Knappe tre år er gått siden det nye tilbudet om graver i navnet minnelund på Åsane kirkegård ble etablert, som den første i Bergen. Den nye formen for graver  ble veldig godt tatt imot. Nå er første gravfelt med minnesmerke snart fullt, og et nytt minnesmerke er nå etablert. Beplantningen kommer så snart forholdene er […]

Les mer...

Borgstova får tiltrengt forskjønnelse

Arbeidet med å skifte ut kledning, vinduer og dører er startet. Borgstova skal endelig få sin utvendige rehabilitering. Akasias medarbeidere har satt i gang arbeidet og har valgt løsninger etter råd fra Byantikvaren. Huset vil ikke bli endret, men tilbakeført til tidsriktig utforming slik at byggets historiske verdi blir ivaretatt. «Det er flott å se […]

Les mer...

Nytt støpejernsgjerde på plass langs Assistentkirkegården

Nå er det nye støpejernsgjerdet mot Kalfarveien på plass langs Assistentkirkegården. Statens Vegvesen har finansiert den nye, fine natursteinsmuren med fortau , mens Gravplassmyndigheten i Bergen/BKF har bekostet 240 meter med nytt støpejernsgjerde. Det nye gjerdet er støpt i Skottland som kopi av det gamle, som ikke kunne reddes. Gravplassmyndigheten i Bergen er veldig fornøyd […]

Les mer...

Bergen har fått sin første gravferdsplan

Bergen bystyre har vedtatt gravferdsplan for Bergen 2018-2028. Planen er utarbeidet av byrådsavdeling for klima, kultur og næring i samarbeid med gravplassforvaltningen i Bergen kirkelige fellesråd. Les planen på Bergen kommunes hjemmeside: https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7019/article-155583

Les mer...