Anleggsarbeid på Møllendal felt K10

Grunnet problemer med vann-ansamlinger i området, særskilt rekkene 12-16, gravene 1-9 , vil vi gjøre et forsøk på å utbedre forholdene. Tiltaket vil innebære at gravminnene fjernes midlertidig, mens gressmatte og topplag vil bli fjernet og erstatttet med mer egnete, drenerende masser. Hellegangene vil også bli tatt opp og lagt på nytt, før området såes […]

Les mer...

Ferdig beplantet navnet minnelund i Fana

Etter åpning av den navnete minnelunden i Fana i februar, har vi ventet på godt vær og høvelige forhold til å få gjort beplantning i henhold til planene. Nå er plantingen ferdigstilt sammen med tilsåing av det resterende plen-arealet. Vi håper nå på vennlige værforhold gjennom resten av sommeren, slik at gresset får etablert seg […]

Les mer...

Ny mur på Møllendal

Ny mur med god sikring er på plass. Veien forbi er igjen åpen for ferdsel, med de begrensninger som alltid gjelder på gravplassene.

Les mer...

Ryddearbeidene på Solheim er avsluttet

Nå er ryddearbeidene på D- og E-feltene på Solheim avsluttet. Gravminner uten eier er fjernet, gangveiene er «strammet opp» med kantstein, ny kirsebærallè erstatter de gamle Taxus-trærne mellom feltene D20 og D30, og plenen begynner å bli grønn. Det gjenstår litt rengjøringsarbeid på muren langs Fjøsangerveien samt noen kummer/rør nederst ved muren. Det står fortsatt […]

Les mer...

Nygård kirkegård – rehabiliteringens fase A er nå i sluttfasen

  Anleggsarbeidene i prosjektets fase A er nå ferdigstilt, og det gjenstår noe montering, utsetting av benker og asfaltering av prosesjonsveien. Gravfeltene sås til med gress denne uken og det blir utført beplantning i henhold til planer. Vi oppfordrer publikum til å begrense ferdsel på nysådde arealer, i håp om å få en fin gressmatte […]

Les mer...

Møllendal A20 ferdig rehabilitert

Anleggsarbeidet som har pågått et års tid på dette feltet, er nå avsluttet. I løpet av juni ble det re-plantet hekker mellom gravrekkene og det ble sådd i gressgangene. Vi minner om at gangarealet mellom gravrekkene nå vil være gresskledte. Selv om feltet er åpnet for ferdsel etter anleggsperioden, oppfordrer vi til å begrense tråkk […]

Les mer...

Nye urnegravfelt på Fyllingsdalen gravplass

Prosjektet vil gi over 300 ordinære urnegraver, og det vil etter hvert komme graver i navnet minnelund og et mindre felt med anonyme graver. Anleggsarbeidet er avsluttet, og det arbeides i disse dager med avsluttende beplantning og såing av gress. Vi oppfordrer publikum til å unngå ferdsel på de nysådde arealene, så får vi en […]

Les mer...

Gjenopptakelse av arbeid på prosjekter etter avsluttet streik

En del av Gravplassmyndighetens pågående prosjekter, bl.a. på Nygård, Møllendal felt A20, Fyllingsdalen nytt urnefelt samt gjenoppbygging av natursteinsmur på Møllendal har hatt stillstand en måneds tid grunnet streik hos leverandør. Dette har gått speisielt ut over planlagt tilsåings- og plantearbeid som var lagt til denne tiden av året. Det arbeides nå med nye fremdriftsplaner […]

Les mer...

Hjort på gravplassene

På senvinter og tidlig vår dukker hjorten opp igjen på gravplassene. Når det begynner å bli lite spiselig ute i skogen, forsyner hjorten seg dessverre med fristende, friske blomster som den finner på gravplassene. Vi vet at hjorten er spesielt glad i tulipaner og tulipanløk, mens påskeliljer, pinseliljer og snøklokker ofte får stå i fred. Det er i […]

Les mer...

Kremasjonsstatistikken for 2016

Kremasjonsstatistikken for 2016 er nå publisert, og du finner oversikten for hele landet her Møllendal krematorium utførte 1872 kremasjoner i fjor, hvorav 1444 var innbyggere i Bergen ved dødsfallet. Dette gir Bergen kommune en kremasjonsandel på 72%, noe som er høyt i forhold til landsgjennomsnittet på 41%. 428 av kremasjonene ble utført for omegnskommunene. Krematoriet utleverte 54 […]

Les mer...