Hvordan ordne gravferden selv

Hvordan man kan ordne gravferden selv

Kan man ordne gravferden selv?

Denne veilederen er under stadig utvikling og forbedring. Er det noe du leter etter eller savner, send oss gjerne en melding om det. Takk for ditt bidrag til en god veileder!

De fleste synes kanskje det er enklest å overlate gravferden til et begravelsesbyrå, slik som er blitt veldig vanlig i dag. Imidlertid er det mye som familien kan ordne med og organisere selv, hvis man ønsker det. For mange kan det være en god ting for sorgbearbeidelsen å kunne være delaktig i gravferden i større eller mindre grad.

Under har vi samlet litt informasjon om de ulike delene/prosessene etter et dødsfall, i håp om å kunne gi svar på noen av de spørsmål pårørende sitter med. Noe av det viktigste å huske på, er tidsfristene for gravlegging og kremasjon.