Krematorium

Krematorium

Møllendal krematorium

Møllendal krematorium er et moderne krematorium som ble ombygget i 2010 og tilfredsstiller dagens krav til miljøutslipp. Her foretas ca 1800 kremasjoner i året, for Bergen og omegnskommuner.

Ved innvilget askespredning, eller i tilfeller hvor urnen skal gravlegges i utlandet, kan ansvarlig for gravferden få urnen utlevert fra krematoriet. Det må tas kontakt på forhånd på telefon 55 59 39 50 for avtale om tidspunkt for utlevering.
Urnen kan hentes av ansvarlig for gravferden eller av gravferdsbyrået som har meldt kremasjonen, og den som henter må legitimere seg og eventuelt fremlegge vedtak fra Fylkesmannen om innvilget askespredning. Hvis urnen skal tas med til utlandet for gravlegging, pakkes urnen med tolldeklarasjon på engelsk. Det signeres på et utleveringsskjema.

Hvis andre skal hente ut urnen på ansvarliges vegne, må vedkommende fremlegge skriftlig fullmakt fra ansvarlig for gravferden.
Urnen må være hentet ut for askespredning eller gravlegging i utlandet innen 6 måneder etter dødsfallet.

Våre urnetyper

her

Vår standardurne Xenon er produsert av Arboform, som er vesentlig cellulose og lignin (tresaft). Denne urnen benyttes til urner som skal gravlegges og i de tilfellene det er innvilget askespredning. Skal asken spres, limes lokket veldig forsiktig, slik at det er enkelt å åpne. Asken ligger i en egen nedbrytbar pose inne i urnen.

Mare 1 - urne for senking i vann

Urnen Mare 1 er produsert av lettoppløselig cellulose, og benyttes hvis tillatelsen fra Fylkesmannen lyder på senking av urnen i sjø.

Maksimal størrelse og vekt på kister til kremasjon ved Møllendal krematorium:

Høyde:   60 cm
Lengde:  220 cm
Bredde:   102 cm
Vekt:       300kg

Hvor kan jeg parkere på Møllendal?

For gravplassmyndigheter:
Urnen må være mottatt hos den aktuelle gravplassmyndighet før det gjøres avtale med pårørende om nedsettelse.
Rutine for urneforsendelse til annen gravplassmyndighet/annet fellesråd