Kontroll av bed og beplantning

Vedtekter for gravplassene i Bergen §10 har regler for utforming av bed, beplantning og utstyr på en grav. Av hensyn til alle som har graver og ellers ferdes på gravplassene våre, er det viktig at man forholder seg til disse bestemmelsene. Utforming av busker, trær og bed er viktig for effektiviteten på slåtten, og dette […]

Les mer...

Oppdaterte retningslinjer ved gravferd fra 7.mai

Fra torsdag 7.mai lempes nasjonale retningslinjer noe når det gjelder samling av personer på offentlig sted. For Gravplassmyndighetens seremonirom betyr det at det tillates følgende antall besøkende i gravferdsseremonier: Møllendal store kapell    50 personer Møllendal lille kapell       18 personer Solheim kapell                  40 personer Øvsttun kapell                  40 personer Det skal sikres minst 1 meters avstand mellom […]

Les mer...

Eidsvåg gravplass – informasjon om anleggsarbeid

I perioden 11.mai – 29.mai vil det bli utført drenerende tiltak på gravfeltene EI.I00, EI.K00 og EI.L00.I tilegg skal det etableres ny adkomstvei til gravfelt EI.L00. Adkomst til feltene og gravene på disse kan bli vanskelig i denne perioden, og vi ber om at byggegjerder og skilting respekteres. Festere og ansvarlige for graver som direkte […]

Les mer...

Nye Særbestemmelser for gravminner

Særbestemmelser for gravminner er et tillegg til Vedtekter for gravplassene i Bergen, som skjerper eller letter kravene til størrelser og typer gravminner på en del av gravfeltene i Bergen. Særbestemmelsene er hjemlet i gravferdsforskriften §23 tredje ledd. Den nye utgaven er «ryddet», i forsøk på å forenkle og gjøre lettere tilgjengelig. Det er ikke gjort […]

Les mer...

Kirkens hus Bergen legger til rette for hjemmekontor

Ansatte i Gravplassmyndigheten i Bergen vil, som øvrige ansatte i kirkevergens administrasjon, ha hjemmekontor fra fredag 13.mars og foreløpig i 2 uker. Det betyr at vi ikke er tilstede i våre lokaler i Marken 34, og at vi dermed ikke betjener publikum med fysisk fremmøte. Vi er imidlertid tilgjengelig på telefon og e-post som vanlig. […]

Les mer...

Kremasjonsandelen øker i Bergen

Den offisielle kremasjonsstatistikken for Norge er nå offentliggjort. I 2019 døde 1938 innbyggere i Bergen, og 1431 av disse ble kremert. Dette gir en kremasjonsandel på 74% i Bergen kommune, mot 73% i 2018. På landsbasis er også kremasjonsandelen økende, fra 43% i 2018 til 44% i 2019.

Les mer...

Vi har flyttet!

Vi har flyttet til Kirkens Hus Bergen, sammen med den øvrige administrasjonen i Bergen kirkelige fellesråd og Bergen Domkirke menighet. Gravplassmyndigheten holder til i lett tilgjengelige lokaler i første etasje. Vår nye adresse er Marken 34, 5017 Bergen, men ellers er all kontaktinformasjon den samme.Kontaktinformasjon finner du her

Les mer...

Hjort på gravplassene

På senvinter og tidlig vår dukker hjorten opp igjen på gravplassene. Når det begynner å bli lite spiselig ute i skogen, forsyner hjorten seg dessverre med fristende, friske blomster som den finner på gravplassene. Vi vet at hjorten er spesielt glad i tulipaner og tulipanløk, mens påskeliljer, pinseliljer og snøklokker ofte får stå i fred. Det er i […]

Les mer...

Navnet minnelund på Nygård kirkegård

Den nye, navnete minnelunden på Nygård kirkegård ble høytidlig åpnet av ordfører Marte Mjøs Persen onsdag 27.november 2019. Minnelunden består av to minnesmerker, hvor navneplater kan plasseres på begge sider. Det er plass til hhv 144 og 180 urner ved de to minnesmerkene. I tillegg er det nå på plass 3 nye felt til tradisjonelle […]

Les mer...

Øvsttun kapell er ny-rehabilitert

Øvsttun kapell er nå åpnet igjen for seremonier etter en omfattende utvendig og innvendig rehabilitering. Det er lagt nytt tak og nye kobberbeslag utvendig, og kapellet er nå i større grad tilrettelagt for funksjonshemmede med rampe og HC-toalett. Venterommet for pårørende er blitt lysere og har fått nye, funksjonelle møbler. Det er montert nye varmekilder […]

Les mer...

Antveit gravplass

Anleggsarbeidet er i gang på fremtidige Antveit gravplass i Åsane, og frem til påske skal 50 000 kubikk silt og myr skiftes ut med stein. Når dette arbeidet er ferdig, vil opparbeidelsen av selve gravplassen starte. Etter planen skal gravplassen ferdigstilles i løpet av første halvår 2021. Antveit gravplass får en kapasitet på nesten 5 […]

Les mer...