Kontroll av bed og beplantning

Vedtekter for gravplassene i Bergen §10 har regler for utforming av bed, beplantning og utstyr på en grav. Av hensyn til alle som har graver og ellers ferdes på gravplassene våre, er det viktig at man forholder seg til disse bestemmelsene. Utforming av busker, trær og bed er viktig for effektiviteten på slåtten, og dette […]

Les mer...

Vi flytter 3.februar!

Sammen med administrasjonen til Bergen kirkelige fellesråd, flytter Gravplassmyndigheten i Bergen til Marken 34 (tidligere Aleris’ lokaler), mandag 3.februar. Vi må derfor holde stengt for publikum mandag 3.februar, men ønsker velkommen til nye og lett tilgjengelige lokaler fra tirsdag 4.februar. Du kan kontakte oss pr telefon, som vil være åpen som vanlig gjennom hele flytteprosessen, […]

Les mer...

Hjort på gravplassene

På senvinter og tidlig vår dukker hjorten opp igjen på gravplassene. Når det begynner å bli lite spiselig ute i skogen, forsyner hjorten seg dessverre med fristende, friske blomster som den finner på gravplassene. Vi vet at hjorten er spesielt glad i tulipaner og tulipanløk, mens påskeliljer, pinseliljer og snøklokker ofte får stå i fred. Det er i […]

Les mer...

Navnet minnelund på Nygård kirkegård

Den nye, navnete minnelunden på Nygård kirkegård ble høytidlig åpnet av ordfører Marte Mjøs Persen onsdag 27.november 2019. Minnelunden består av to minnesmerker, hvor navneplater kan plasseres på begge sider. Det er plass til hhv 144 og 180 urner ved de to minnesmerkene. I tillegg er det nå på plass 3 nye felt til tradisjonelle […]

Les mer...

Øvsttun kapell er ny-rehabilitert

Øvsttun kapell er nå åpnet igjen for seremonier etter en omfattende utvendig og innvendig rehabilitering. Det er lagt nytt tak og nye kobberbeslag utvendig, og kapellet er nå i større grad tilrettelagt for funksjonshemmede med rampe og HC-toalett. Venterommet for pårørende er blitt lysere og har fått nye, funksjonelle møbler. Det er montert nye varmekilder […]

Les mer...

Antveit gravplass

Anleggsarbeidet er i gang på fremtidige Antveit gravplass i Åsane, og frem til påske skal 50 000 kubikk silt og myr skiftes ut med stein. Når dette arbeidet er ferdig, vil opparbeidelsen av selve gravplassen starte. Etter planen skal gravplassen ferdigstilles i løpet av første halvår 2021. Antveit gravplass får en kapasitet på nesten 5 […]

Les mer...

Oppstart rehabilitering av Solheim kapell

Solheim kapell skal rehabiliteres, og grunnundersøkelser er nå påbegynt. Borerigg er på plass ved kapellet og skal i gang med å undersøke 4 punkter rundt bygget. I ukene fremover skal det gjøres videre undersøkelser av både grunnforhold og bygningsmassen for å kartlegge nødvendige tiltak ved kapellet. Det skal i tillegg gjøres undersøkelser av grunnforholdene ved […]

Les mer...

Skikk og bruk på gravplassene

Alle er velkommen til å ferdes både på og gjennom byens gravplasser. Visste du at det er forskriftsbestemt at ferdsel på gravplassene fortrinnsvis skal skje gående?Og at det alltid er båndtvang? Gravplassene våre er grønne lunger i landskapet, men de skiller seg litt ut fra parker og andre friluftsområder. Gravplassene er minnesteder og skal være […]

Les mer...

Nytt minnesmerke på navnet minnelund i Åsane

Nå har vi startet å tilvise graver ved det nye minnesmerket på den navnete minnelunden på Åsane kirkegård. Tilbudet om urnegrav med felles minnesmerke har vist seg som en ønsket gravform, og de 80 urnegravene ved det første minnesmerket ble brukt på knapt to år. Nå er det åpnet et nytt felt med tilhørende minnesmerke, […]

Les mer...

Husk båndtvang hele året

På gravplasser er det båndtvang hele året, jf. Forskrift om båndtvang m.m. for hund, Bergen kommune. Hunder er velkomne på gravplassene sammen med sin eier, såfremt båndtvangen overholdes og eier benytter hundepose til eventuelle etterlatenskaper. Husk at gravplassene er minnesteder hvor pårørende søker ro i sin sorgbearbeidelse, og selv om noen gravplasser kan ha åpne […]

Les mer...