Kontroll av bed og beplantning

Vedtekter for gravplassene i Bergen §8 har regler for utforming av bed, beplantning og utstyr på en grav. Av hensyn til alle som har graver og ellers ferdes på gravplassene våre, er det viktig at man forholder seg til disse bestemmelsene. Utforming av busker, trær og bed er viktig for effektiviteten på slåtten, og dette […]

Les mer...

Nytt på Møllendal

Nyetablert mur på Møllendal Den opprinnelige muren holdt på å rase ut, og sikring var absolutt påkrevet. Bak muren fant man kun løse masser, slik at det ble et mer omfattende prosjekt enn først planlagt, med spunting både horisontalt og vertikalt for å sikre en solid natursteinsmur. Sluttresultatet er blitt pent og godt, og vi […]

Les mer...

Møllendal gravplass – gravfelt A20

Dette feltet med små urnegraver er nå fullstendig rehabilitert, og fremstår åpent og luftig. De sopp-angrepne buksbom-hekkene er erstattet med Taxus mellom gravrekkene og helleganger er erstattet med gressganger. Det tilvises ikke nye urnegraver her, men festere av eksisterende graver får selvsagt benytte dem.

Les mer...

Fyllingsdalen gravplass

De nye urnefeltene i Fyllingsdalen ble overlevert forrige uke. Utvidelsen glir fint inn i terrenget, og er blitt et vakkert tilskudd til Fyllingsdalen gravplass. Her har vi fått 320 nye, ordinære urnegraver, noe som gir oss tilstrekkelig med urnegraver i 5 år fremover.   Deler av området er satt av til planlagt navnet minnelund med […]

Les mer...

Nygård kirkegård

Rehabiliteringens fase A er endelig ferdigstilt, og feltene 1, 2, 5, 6 + alle A- og B-feltene fremstår nå i ny drakt. Terrenget er hevet og planert og feltene er omkranset av nye natursteinsmurer.      Veiene er definert og asfaltert, og sammen med nye vannposter, ny beplantning og nye, vedlikeholdsfrie benker, er området blitt vakkert […]

Les mer...

Anleggsarbeid på urnefelt B20 – Loddefjord gravplass

Gravfelt B20 har lenge vært et lite verdig område på grunn av mye overflatevann og dårlige vilkår for plantevekst. I 2016 ble det gjort forsøk med en dreneringsgrøft uten at det førte til noen bedring. Etter prosjektering nå mer omfattende tiltak igangsatt for utbedring av feltet, med oppstart i slutten av september. Berørte festere/eiere av […]

Les mer...

Varsel om sprengningsarbeid på Loddefjord gravplass

I forbindelse med opparbeidelse av nye kistefelt ved øvre inngang (fra Loddefjord kirke), vil det bli utført sprengningsarbeid i uke 42og 43 (16.oktober – 27.oktober). Sprengning vil bli varslet og det blir satt ut sprengningvakter iht. lovens krav. Vi beklager de midlertidige ulempene dette medfører for brukere av gravplassen. Arbeidet stanses ved begravelser og urnenedsettelser.

Les mer...

Navnet minnelund på Storetveit kirkegård er påbegynt

Denne uken er arbeidene med etablering av navnet minnelund på Storetveit kirkegård igangsatt.  Området hvor den etableres, ligger fremfor Ole Landmarks gravminne like nord for kirken, og er ikke tidligere benyttet til gravlegging. Feltet får betegnelsen D20, og skal romme i alt 144 urnegraver á 50 * 50 cm. Området vil framstå som en plenflate, […]

Les mer...

Redusert tilgjengelighet på Møllendal – Grønneviken

Det pågår utbedring av den nederste prosesjonsveien utover Grønneviken, noe som medfører redusert tilgjengelighet til en del graver i området. Vi beklager ulemper for de som får problemer med å besøke graven sin, men det er nødvendig arbeid med fremlegging av rør for tinestrøm og vannposter samt en sårt tiltrengt oppgradering av selve vei-legemet. Arbeidet […]

Les mer...

Husk båndtvang hele året

På gravplasser er det båndtvang hele året, jf. Forskrift om båndtvang m.m. for hund, Bergen kommune. Hunder er velkomne på gravplassene sammen med sin eier, såfremt båndtvangen overholdes og eier benytter hundepose til eventuelle ettelatenskaper. Husk at gravplassene er minnesteder hvor pårørende søker ro i sin sorgbearbeidelse, og selv om noen gravplasser kan ha åpne […]

Les mer...