Kontroll av bed og beplantning

Vedtekter for gravplassene i Bergen §10 har regler for utforming av bed, beplantning og utstyr på en grav. Av hensyn til alle som har graver og ellers ferdes på gravplassene våre, er det viktig at man forholder seg til disse bestemmelsene. Utforming av busker, trær og bed er viktig for effektiviteten på slåtten, og dette […]

Les mer...

Åpning av navnet minnelund på Nygård kirkegård

Etter et halvt års anleggsperiode er nå den navnete minnelunden på Nygård kirke klar for åpning. Dette skjer onsdag 27.november, og offisiell åpning vil bli foretatt kl 13:00 av ordfører Marte Mjøs Persen. Kl 13:30 vil det bli holdt miniforedrag om navnete minnlunder i Kirkestuen i Nygård kirke. Den navnete minnelunden består av to minnesmerker, […]

Les mer...

Antveit gravplass

Anleggsarbeidet er i gang på fremtidige Antveit gravplass i Åsane, og frem til påske skal 50 000 kubikk silt og myr skiftes ut med stein. Når dette arbeidet er ferdig, vil opparbeidelsen av selve gravplassen starte. Etter planen skal gravplassen ferdigstilles i løpet av første halvår 2021. Antveit gravplass får en kapasitet på nesten 5 […]

Les mer...

Oppstart rehabilitering av Solheim kapell

Solheim kapell skal rehabiliteres, og grunnundersøkelser er nå påbegynt. Borerigg er på plass ved kapellet og skal i gang med å undersøke 4 punkter rundt bygget. I ukene fremover skal det gjøres videre undersøkelser av både grunnforhold og bygningsmassen for å kartlegge nødvendige tiltak ved kapellet. Det skal i tillegg gjøres undersøkelser av grunnforholdene ved […]

Les mer...

Graving for vannmåler Arna kirkegård

Informasjon om graving på Arna kirkegård 20, 21 og 22. august 2019. Det skal etableres vannmåler for gravplassen. Tiltaket går ut på at det skal graves innenfor port, i gangvei ved vannpost på Arna kirkegård. Det vil bli montert montere byggegjerder for å beskytte publikum.  

Les mer...

Skikk og bruk på gravplassene

Alle er velkommen til å ferdes både på og gjennom byens gravplasser. Visste du at det er forskriftsbestemt at ferdsel på gravplassene fortrinnsvis skal skje gående?Og at det alltid er båndtvang? Gravplassene våre er grønne lunger i landskapet, men de skiller seg litt ut fra parker og andre friluftsområder. Gravplassene er minnesteder og skal være […]

Les mer...

Endring av Vedtekter for gravplassene i Bergen

Bjørgvin bispedømmeråd har godkjent endringer i «Vedtekter for gravplassene i Bergen», som dermed er gjeldende fra 26.06.2019. Du finner de nye vedtektene her Endringen av vedtektene er gjort som følge av at Gravplassmyndigheten i Bergen har fått innvilget dispensasjon fra Kulturdepartementet til å tillate navneflytting til navnet minnelund i noe begrenset omfang samt en nylig […]

Les mer...

Vi lar gresset gro for insektene!

Bier, biller, sommerfugler og andre insekter er nødvendige for at planter skal formere seg. Særlig biene har stor innvirkning på pollinering av planter. I dag er en tredjedel av biene utrydningstruet, som igjen truer matproduksjonen vår. Som et lite bidrag mot dette vil Gravplassmyndigheten i Bergen, i samarbeid med Akasia AS, la gresset gro på […]

Les mer...

Ny avfallshåndtering på Møllendal

Denne uken skiftes avfallscontainerne på Møllendal gravplass ut. På alle avfallsstasjoner vil det også komme en egen beholder for El-avfall, til bl.a. batteridrevne gravlys. Vi starter også generell oppgradering av avfallsstasjonene, med etterhvert tydelig merking. Det vil ikke bli så veldig store endringer i hvor avfallscontainerne er plassert, men her finner du et midlertidig kart […]

Les mer...

Øvsttun kapell rehabiliteres

Øvsttun kapell er nå stengt for omfattende utvendig og innvendig rehabilitering. Arbeidene vil pågå til 15.november 2019. Vi ser frem til å kunne tilby et nyoppusset seremonirom i slutten av november!

Les mer...