Kontroll av bed og beplantning

Vedtekter for gravplassene i Bergen §10 har regler for utforming av bed, beplantning og utstyr på en grav. Av hensyn til alle som har graver og ellers ferdes på gravplassene våre, er det viktig at man forholder seg til disse bestemmelsene. Utforming av busker, trær og bed er viktig for effektiviteten på slåtten, og dette […]

Les mer...

Bikuber på Møllendal gravplass

Gravplassmyndigheten har inngått avtale med tre privatpersoner som til sammen skal sette opp fire bikuber på Møllendal gravplass i løpet av sommeren.Dette er et prøveprosjekt og vi er svært glade for samarbeidet, og for at grøntarealet på Møllendal og den vakre vegetasjonen og blomstene på gravene kommer til nytte for honningbiene. Bikubene skal stå på […]

Les mer...

Vi lar gresset gro for insektene!

Bier, biller, sommerfugler og andre insekter er nødvendige for at planter skal formere seg. Særlig biene har stor innvirkning på pollinering av planter. I dag er en tredjedel av biene utrydningstruet, som igjen truer matproduksjonen vår. Som et lite bidrag mot dette vil Gravplassmyndigheten i Bergen, i samarbeid med Akasia AS, la gresset gro på […]

Les mer...

Oppdaterte retningslinjer ved gravferd i Bergen kommune fra 9.september 2020

Det vises til Bergen kommunes retningslinjer i kraft fra 09.09.2020 med maksimalt 50 deltakere i offentlige arrangement. Dette har betydning for Møllendal Store kapell, hvor det fra 09.09.2020 kun kan være 50 deltakere tilstede. Seremonilokalene våre har varierende størrelse, og regelen med 1 meters avstand gjelder for personer som ikke bor i samme husstand. Dette […]

Les mer...

Nye Særbestemmelser for gravminner

Særbestemmelser for gravminner er et tillegg til Vedtekter for gravplassene i Bergen, som skjerper eller letter kravene til størrelser og typer gravminner på en del av gravfeltene i Bergen. Særbestemmelsene er hjemlet i gravferdsforskriften §23 tredje ledd. Den nye utgaven er «ryddet», i forsøk på å forenkle og gjøre lettere tilgjengelig. Det er ikke gjort […]

Les mer...

Kremasjonsandelen øker i Bergen

Den offisielle kremasjonsstatistikken for Norge er nå offentliggjort. I 2019 døde 1938 innbyggere i Bergen, og 1431 av disse ble kremert. Dette gir en kremasjonsandel på 74% i Bergen kommune, mot 73% i 2018. På landsbasis er også kremasjonsandelen økende, fra 43% i 2018 til 44% i 2019.

Les mer...

Vi har flyttet!

Vi har flyttet til Kirkens Hus Bergen, sammen med den øvrige administrasjonen i Bergen kirkelige fellesråd og Bergen Domkirke menighet. Gravplassmyndigheten holder til i lett tilgjengelige lokaler i første etasje. Vår nye adresse er Marken 34, 5017 Bergen, men ellers er all kontaktinformasjon den samme.Kontaktinformasjon finner du her

Les mer...

Hjort på gravplassene

På senvinter og tidlig vår dukker hjorten opp igjen på gravplassene. Når det begynner å bli lite spiselig ute i skogen, forsyner hjorten seg dessverre med fristende, friske blomster som den finner på gravplassene. Vi vet at hjorten er spesielt glad i tulipaner og tulipanløk, mens påskeliljer, pinseliljer og snøklokker ofte får stå i fred. Det er i […]

Les mer...

Navnet minnelund på Nygård kirkegård

Den nye, navnete minnelunden på Nygård kirkegård ble høytidlig åpnet av ordfører Marte Mjøs Persen onsdag 27.november 2019. Minnelunden består av to minnesmerker, hvor navneplater kan plasseres på begge sider. Det er plass til hhv 144 og 180 urner ved de to minnesmerkene. I tillegg er det nå på plass 3 nye felt til tradisjonelle […]

Les mer...

Øvsttun kapell er ny-rehabilitert

Øvsttun kapell er nå åpnet igjen for seremonier etter en omfattende utvendig og innvendig rehabilitering. Det er lagt nytt tak og nye kobberbeslag utvendig, og kapellet er nå i større grad tilrettelagt for funksjonshemmede med rampe og HC-toalett. Venterommet for pårørende er blitt lysere og har fått nye, funksjonelle møbler. Det er montert nye varmekilder […]

Les mer...