Kontroll av bed og beplantning

Vedtekter for gravplassene i Bergen §8 har regler for utforming av bed, beplantning og utstyr på en grav. Av hensyn til alle som har graver og ellers ferdes på gravplassene våre, er det viktig at man forholder seg til disse bestemmelsene. Utforming av busker, trær og bed er viktig for effektiviteten på slåtten, og dette […]

Les mer...

Husk båndtvang hele året

På gravplasser er det båndtvang hele året, jf. Forskrift om båndtvang m.m. for hund, Bergen kommune. Hunder er velkomne på gravplassene sammen med sin eier, såfremt båndtvangen overholdes og eier benytter hundepose til eventuelle ettelatenskaper. Husk at gravplassene er minnesteder hvor pårørende søker ro i sin sorgbearbeidelse, og selv om noen gravplasser kan ha åpne […]

Les mer...

Ferdig beplantet navnet minnelund i Fana

Etter åpning av den navnete minnelunden i Fana i februar, har vi ventet på godt vær og høvelige forhold til å få gjort beplantning i henhold til planene. Nå er plantingen ferdigstilt sammen med tilsåing av det resterende plen-arealet. Vi håper nå på vennlige værforhold gjennom resten av sommeren, slik at gresset får etablert seg […]

Les mer...

Ny mur på Møllendal

Ny mur med god sikring er på plass. Veien forbi er igjen åpen for ferdsel, med de begrensninger som alltid gjelder på gravplassene.

Les mer...

Ryddearbeidene på Solheim er avsluttet

Nå er ryddearbeidene på D- og E-feltene på Solheim avsluttet. Gravminner uten eier er fjernet, gangveiene er «strammet opp» med kantstein, ny kirsebærallè erstatter de gamle Taxus-trærne mellom feltene D20 og D30, og plenen begynner å bli grønn. Det gjenstår litt rengjøringsarbeid på muren langs Fjøsangerveien samt noen kummer/rør nederst ved muren. Det står fortsatt […]

Les mer...

Nygård kirkegård – rehabiliteringens fase A er nå i sluttfasen

  Anleggsarbeidene i prosjektets fase A er nå ferdigstilt, og det gjenstår noe montering, utsetting av benker og asfaltering av prosesjonsveien. Gravfeltene sås til med gress denne uken og det blir utført beplantning i henhold til planer. Vi oppfordrer publikum til å begrense ferdsel på nysådde arealer, i håp om å få en fin gressmatte […]

Les mer...

Møllendal A20 ferdig rehabilitert

Anleggsarbeidet som har pågått et års tid på dette feltet, er nå avsluttet. I løpet av juni ble det re-plantet hekker mellom gravrekkene og det ble sådd i gressgangene. Vi minner om at gangarealet mellom gravrekkene nå vil være gresskledte. Selv om feltet er åpnet for ferdsel etter anleggsperioden, oppfordrer vi til å begrense tråkk […]

Les mer...

Nye urnegravfelt på Fyllingsdalen gravplass

Prosjektet vil gi over 300 ordinære urnegraver, og det vil etter hvert komme graver i navnet minnelund og et mindre felt med anonyme graver. Anleggsarbeidet er avsluttet, og det arbeides i disse dager med avsluttende beplantning og såing av gress. Vi oppfordrer publikum til å unngå ferdsel på de nysådde arealene, så får vi en […]

Les mer...

Nytt telefonnummer og ny besøksadresse

Vår nye besøksadresse er Vestre Strømkaien 7, 3.etg. – følg skiltene til Bergen kirkelige fellesråd Nytt telefonnummer er 55 59 32 00, og du velger 1 for å komme i kontakt med Gravplassmyndigheten i Bergen. Vår e-postadresse er fortsatt den samme: bergen@gravplass.no

Les mer...

Er du ansvarlig eller fester for en grav?

Siden 2005 har gravplassmyndigheten kartlagt nesten 30 000 graver hvor det ikke var registrert i gravarkivet hvem som var fester/ansvarlig og dermed eier av gravminnet. Fortsatt er det ca 11 500 graver i Bergen hvor gravplassmyndigheten mangler informasjon om hvem som eier graven. Vi jobber nå systematisk med rydding av felt, og vi merker årlig 1500-1800 graver med […]

Les mer...