Åpningstider på telefonen

Gravplassmyndighetens telefon 55 59 32 01 er åpen for henvendelser fra publikum virkedager fra kl 09.00-11.00 og fra kl 12.00-14.00.