Kremasjonsandelen øker i Bergen

Statsforvalterens nasjonale statistikk over kremasjonsandelen i Norge viser at kremasjonsandelen i Bergen er økt fra 76,1% i 2022 til 79% i 2023. Dette er den største økningen fra et år til et annet vi har erfart i Bergen, og vi er nå på samme nivå som Oslo kommune.

Oslo 79%
Bergen 79%
Trondheim 70%
Stavanger 47%
Bærum  84%
Frogn 85%
Kristiansund 81%

Se hele statistikken her

Landsgjennomsnittet er nå 49%, som er en økning fra 47,9% i 2022.