Trestubber blir innsekthotell

Gravplassene er byens "grønne lunger". De mange gamle trærne på bykirkegårdene er verdifulle i bymiljøet, og tas godt vare på.

Likevel må det fra tid til annen felles noen av disse vakre trærne, på grunn av sykdom eller skader som svekker treet slik at det potensielt kan gjøre skade. Felte trær vil erstattes med nyplantinger etter plan.
Nylig ble det felt to store blodbøk på hhv St.Jakob kirkegård og Assistentkirkegården, og her lar vi deler av stammen stå igjen til glede for innsektene. Vi håper de tas i bruk som innsekthotell til beste for miljøet, og stammene er dessuten vakre skulpturer der de står.

 

   
Foto: Gravplassmyndigheten i Bergen