Tenk på hva du pynter graven med

En felles dugnad for å unngå plastforurensing av gravplassene i Bergen

Hvert år legges det igjen et betydelig antall kranser, lyslykter og ikke-komposterbare gjenstander på gravplassene. En del av disse lyktene og kransene blir liggende lenge. I noen tilfeller har sesongbetont gravutstyr ligget på gravene i flere år.

For å begrense skadevirkningen plast har på miljøet, oppfordres publikum og brukere av gravplassen til å tenke over hvilke materialer som etterlates på gravplassen. Målet er en gravplass som pyntes med gravutstyr og kranser av miljøvennlige og bærekraftige materialer som kan gjenvinnes og gjenbrukes.

Vedtekter for gravplassene i Bergen §10, fastslår at «planter, kranser o.l. som brukes ved gravferd eller til pynting av grav, skal i sin helhet være komposterbare», og det er viktig gravplassene forvaltes i henhold denne grunnregelen. Gravutstyr av plast og isopor er skadelig for miljøet.

I høytider spesielt, som påske og jul, er det for mange stor verdi i å pynte graven med blomster, kranser, tente lys og lykter. En stor andel av kransene som brukes som pynt på gravene inneholder plast, nylontråd og isopor, som er restavfall.

Lys i beholdere av plast

Lystenning på gravene er en tradisjon som har bredt om seg med årene, og som har blitt et symbol på savn og kjærlighet til de døde. De siste årene er det en økende trend i bruk av elektriske gravlykter i beholdere av plast som går på batteri, med lysende veker av plast. Disse elektriske gravlyktene har lang levetid, og kan brenne i mange timer på ett batteri. Lyktene inneholder tungmetaller og skal behandles som elektronisk spesialavfall. I dag er det mulig å gjenvinne disse produktene, men mange lykter havner likevel i restavfallet.

De tradisjonelle plastbeholderne med lys av veke i talg er populære blant kråker og skjor som ødelegger plasten for å forsyne seg av talgen i lyslyktene, og dermed etterlater små plastbiter i gresset på gravfeltene.

Plast er blitt et stort miljøproblem og mye plast havner i naturen. Dette gjelder også for gravplassene. Tomme plastbeholdere og gjenstander av isopor veier lite og kan dermed føres av gårde med vinden, slik at de havner på avveie i jord og vann. Lykter og isopor som ligger strødd utover gravfeltene er skjemmende og utgjør en trussel for det biologiske mangfoldet. Plast som blir liggende lenge ute blir revet fra hverandre i møte med dyr på leting etter mat, regn, vind og UV-stråling. Små plastbiter blir til små plastkorn som vanskelig lar seg plukke opp og fjerne. Plast kan også inneholde miljøavgifter som er skadelig for mennesker, dyr og planter.

Pårørende oppfordres til å besøke graven etter høytider for å fjerne sesongbetont gravutstyr

Gravutstyr på avveie utgjør en fare ved bruk av kant- og gressklipper, og skaper unødig arbeid og tidsbruk ved drift av gravplassen. Det kan  være en utfordring å balansere drift og vedlikehold av gravplassen med pårørendes ivaretakelse av graven. Husk at du selv må rydde vekk lys og gravpynt fra graven.

Se etter naturvennlige alternativer ved kjøp av gravutstyr

Vi kan alle være med å bidra ved å velge produkter av bærekraftig materiale. På markedet finnes det nedbrytbare og naturlige materialer som kan erstatte kranser i plast og isopor.

Flere leverandører selger nå kranser av mose, papp og hamp. For de som er kreative og har mulighet til det, er et godt alternativ selvlagde kranser av materialer som finnes i naturen. Kongler, bjørkeris, mose og greiner fra bartrær er gjenstander som kan bindes sammen med hamp til flotte kranser. En bør imidlertid ha i tankene at lim som er beregnet til limpistoler og en del oppbindingstråder til hobbybruk, inneholder syntetiske stoffer som ikke hører hjemme i naturen. Som forbruker har en også mulighet til å velge bort engangs emballasje ved kjøp av buketter og oppsatser, og be om å få blomstene pakket i papir i stedet for plastemballasje.