Insekthotell på Fana kirkegård

Utenom gravfeltene på "urnehaugen" har vi tilrettelagt et område for flygende og krypende insekter og smådyr.

Vedstabel som insekthotell    Området med insekthotell   Skilt med forklarende tekst

Materialene som er brukt er fra trefelling og beskjæring på Fana kirkegård. Vedstabler og kvisthauger bidrar til trivsel for fuglelivet, pinnsvin, ekorn, bier og andre insekter.