Utvidelse av Fyllingsdalen gravplass

Nå forberedes utvidelsen av Fyllingsdalen gravplass; arbeidene starter opp i løpet av uke 2 - 2023 og utvidelsen skal være ferdig i 2024. 

Prosjektet inneholder følgende del-planer:

Oppgradering av driftsbygg og lagerplass
Driftsbygget og lagerplassen på Fyllingsdalen gravplass skal oppgraderes. Eksisterende mannskapsfasiliteter og garasje skal erstattes med et nytt bygg som oppføres i forlengelsen av den øvre delen av eksisterende lagerplass.  
Driftsplassen vil rehabiliteres og utvides i forbindelse med tiltaket.

Utvidelse av gravplassen
Som følger av kapasitetsbehov skal gravplassen utvides med 7,5 dekar i den nordøstlige delen av gravplassen.
Deler av den nordre parkeringsplassen vil bli benyttet til riggområdet i forbindelse med prosjektet hvor det vil plasseres ut byggegjerder. Det vil fremdeles være anledning til å benytte deler av denne parkeringsplassen.

Rehabilitering av eksisterende gravplass 
I forbindelse med prosjektet planlegges det også mindre rehabilitering på eksisterende gravplass utført i 2025.