Vedtekter for gravplassene i Bergen

Fra 1.juli trer de nye gravplassvedtektene i kraft for Bergen. Vedtektene er vedtatt i Bergen kirkelige fellesråd 29.04.2015 og godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 13.06.2015. Vedtektene […]

Les mer...