Arbeider på Møllendal kapeller

I uke 42 og 43 vil Akasia jobbe med spyling og betongimpregnering utvendig på Møllendal kapeller. Grunnet krav til at arbeidet må ta hensyn til gravferdsseremonier i kapellene samt at man er avhengig av noenlunde tørt vær, er det gitt dispensasjon til at arbeidet også kan foregå ut over kl 17 om ettermiddagene. Møllendal kapeller og krematorium