Vedtekter for gravplassene i Bergen

Fra 1.juli trer de nye gravplassvedtektene i kraft for Bergen. Vedtektene er vedtatt i Bergen kirkelige fellesråd 29.04.2015 og godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 13.06.2015. Vedtektene finner du her. Av endringer kan nevnes at det er nå tatt inn regler for navnet minnelund, og at noen gravfelt på Fana kirkegård og Åsane kirkegård er vedtatt bevart og stengt. Reglene for plassering av gravminne på en festegrav er endret, slik at hovedregelen nå er midtstilling av gravminnet ved gravlegging i grav nr.2. Midttun 24.07.2014 2              IMG_0062            Loddefjord 04.09.2014