Dreneringsarbeid på Gravdalspollen gravplass

Dreneringsarbeidet i gangveien mellom gravfeltene B20/B00 og C00/D00 er nå avsluttet. Planering og finpuss samt avslutning mot gravfeltene må avvente til det er blitt litt tørrere værforhold. Dreneringsarbeid ferdig