Prosesjonsveien på Fana kirkegård

Prosesjonsveien gjennom Fana kirkegård er nylig opprustet, og vi synes resultatet er verdt å vise frem. Det er også montert en ny vannpost langs veien, ved felt M20, som erstatning for en vannkran som ble kjørt ned tidligere i vår. Prosesjonsvei Fana SAMSUNG