De britiske krigsgravene er ferdig rehabilitert

Torsdag 27.august ble den avsluttende plantingen på det britiske krigsgravfeltet på Møllendal utført, med bistand fra Commonwealth War Graves Commisison (CWGC) i London. Technical Supervisor (Horticultural) Mark Davis deltok i utplantingen sammen med teamet fra Akasia Gartner. Etter gjentatte behandlinger med plantevernmidler gjennom årets sesong, er vekstjord skiftet ut ned til ca 50 cm dybde, ny gressplen er lagt ut og nyplanting er foretatt. Det er plantet roser, astilber og ulike stauder i henhold til instrukser fra CWGC. Mark Davis gir uttrykk for at CWGC er svært fornøyd med at arbeidet er utført i tråd med CWGCs standarder, og med stor faglig dyktighet. Rehabiliteringen er gjennomført som et samarbeid mellom CWGC og Gravplassmyndigheten i Bergen.

Mark Davis sammen med teamet fra Akasia gartner

Mark Davis sammen med teamet fra Akasia gartner

Utsnitt fra feltet

Utsnitt fra feltet

Gartnerteamet får instrukser om videre vedlikehold

Gartnerteamet får instrukser om videre vedlikehold