Hvordan foregår en urnenedsettelse?

Hvordan foregår en urnenedsettelse?

Rutine ved urnenedsettelse

Ansvarlig for gravferden må ta kontakt med Gravplassmyndigheten i Bergen på telefon 55 59 32 00 for avtale om urnenedsettelse. Det anbefales at man tar kontakt i god tid med tanke på å få ønsket tidspunkt. Urnenedsettelse kan normalt avtales fra uken etter seremonien. Oversikt over nedsettelsesdager på de enkelte gravplassene finner du her.

Urnenedsettelse kan utføres uten pårørende tilstede, men vanligvis ønsker noen av de nærmeste pårørende å være tilstede.

Pårørende møter Gravplassmyndighetens representant til avtalt sted og tid. Representanten hilser på den ansvarlige for gravferden.

Graven åpnes inntil en uke før, og senest dagen før nedsettelsen. Gravplassmyndighetens representant har med seg urnen sammen med kors eller navnemerke dersom dette er levert på kremtoriet.

Før nedsettelsen begynner vil pårørende bli vist urnen og navnet som står på urnen. Dersom det er ønskelig gis det mulighet til å delta ved å senke urnen eller lukke graven.

Gravplassmyndighetens representant sørger for at graven lukkes.

En urnenedsettelse tar normalt ca 10 minutter.

Oversikt over nedsettelsesdager på de enkelte gravplassene finner du her