Hvordan foregår en kistebegravelse?

Hvordan foregår en kistebegravelse?

Rutine ved kistebegravelse

En representant fra gravplassmyndigheten møter gravfølget ved graven.

Graven er åpnet og klargjort og det er tilrettelagt for at nærmeste pårørende kan stå rundt graven. Det betyr at det er måkt vekk snø, lagt ut matter på gresset el.l. Det må likevel regnes med at de fleste må stå på gress (kanskje vått gress), grus eller snø; ta hensyn til det med tanke på fottøy.

Seremonileder har ansvar for seremonien ved graven, men gravplassmyndighetens representant bistår praktisk i forbindelse med senking av kisten. Hvis ikke annet er avtalt, vil pårørende senke kisten med tau.

Graven vil bli lukket så snart gravfølget har forlatt gravplassen. Graven opparbeides som hovedregel med en gravhaug som etter hvert vil jevnes ut, og blomstene som fulgte kisten blir lagt pent over gravhaugen.

Blomster vil bli fjernet etter hvert som de visner; senest etter ca 14 dager.

Innen 6 måneder etter gravlegging blir graven planert, det sås til med gress (avhengig av årstid) og det opparbeides et bed foran korset/navnemerket iht Vedtekter for gravplassene i Bergen §8 (klikk her), hvor pårørende selv kan plante. Når graven blir tilsådd vil innramming av bed med stein som ikke flukter med terrenget bli tatt bort, jf. vedtektenes §8 pkt 5

Gravminne på en ny kistegrav kan tidligst monteres 6 måneder etter begravelsen, grunnet at jordmassene må få «satt» seg.

Illustrasjonsbilde

Eksempel på innramming med stein som ikke flukter med terrenget, og som vil bli fjernet ved tilsåing.