Begravelser & bisettelser

Seremonilisten er basert på informasjon gitt av begravelsesbyråene, og det tas forbehold om feil i oversikten.

17.01.2020

20.01.2020 Ingen meldte seremonier

21.01.2020