Begravelser & bisettelser

Seremonilisten er basert på informasjon gitt av begravelsesbyråene, og det tas forbehold om feil i oversikten.

14.02.2019

15.02.2019

18.02.2019 Ingen meldte seremonier