Vinter i Bergen!

Vi har nå mye snø i Bergen og mer skal det bli ifølge værmeldingen. 

Brøyteberedskapen er på plass, også på gravplassene. Vær imidlertid obs på at ikke alle veier inne på gravplassene brøytes og strøs. Hovedveier og prosesjonsveier prioriteres samt frem til grav ved begravelser. Det brøytes også til seremonirom hvor det skal være gravferdsseremoni samt parkeringsplasser. Slik forholdene er 18. og 19.januar samt værskiftet som er meldt rett over helgen, vil nok føre til ganske vanskelige forhold på gravplassene. Selv om mannskap og maskiner jobber lange dager, er det ikke mulig å holde normal standard på brøyting og strøing.

Vi oppfordrer alle som skal i en gravferdsseremoni eller ut på en gravplass til begravelse eller urnenedsettelse om å kle seg og sko seg etter forholdene. Brodder anbefales!