Hærverk på Møllendal gravplass

Fredag 8.desember ble det utført hærverk på gravfeltene MØ.P00, MØ.O10 og MØ.O20 ved at det ble samlet sammen gravlykter og -utstyr. Forholdet er polititanmeldt.

Gravplassmyndigheten vet ikke hva som tilhører hvilke graver, men det gjenfunne utstyret er samlet utenfor driftsbygget på Møllendal (gult mur-hus). Er det noe du savnet fra graven du besøker, kan det forhåpentligvis gjenfinnes der. 

Det som ikke er hentet innen 31.01.2024 vil bli kassert.