Nytt minnesmerke til navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass

Det nye minnesmerket i Fyllingsdalen er nå ferdigstilt og godkjent, og vi tilbyr nedsettelser fra tirsdag 26.oktober.