Nytt om parkering på Møllendal

Tingveien, som er veien opp forbi Møllendal kapeller og opp gjennom gravplassen til Klaus Hanssens vei, fikk fra og med i går nye trafikkskilt. Det skiltes nå med både innkjøring og parkering forbudt.
Tingveien er en kommunal vei, og det er kommunen i samarbeid med BKF som har tatt initiativ til denne skiltingen. Formålet med skiltingen er å begrense kjøring på gravplassen, og å sikre fremkommelighet for nytte- og utrykningskjøretøy rundt kapellene.

Det er kun 53 parkeringsplasser på Møllendal, så vi anbefaler de som skal til seremoni i kapellene å samkjøre eller benytte offentlig transport, så langt det er mulig.
Buss nr 12 og nr 21 går forbi Møllendal, og det er flere offentlige parkeringsplasser i området, dog ikke i umiddelbar nærhet. Merk at området er parkeringsregulert hele døgnet, 7 dager i uken.

For seremonileder og kantor/musiker er det reserverte plasser på oversiden av kapellet. For parkere der må en ha parkeringsbevis, som fåes hos en av kapellvertene. Dersom kapellverten ikke er å finne når en kommer til Møllendal, er det oppslått et telefonnummer ved kontordøren til kapellverten. Der skal det være mulig å få kontakt.