Nytt minnesmerke til navnet minnelund i Åsane

Knappe tre år er gått siden det nye tilbudet om graver i navnet minnelund på Åsane kirkegård ble etablert, som den første i Bergen. Den nye formen for graver  ble veldig godt tatt imot. Nå er første gravfelt med minnesmerke snart fullt, og et nytt minnesmerke er nå etablert. Beplantningen kommer så snart forholdene er egnet til våren. Se mer informasjon om navnet minnelund her