Ikke tenn levende lys på gravplassene!

Vi viser til til forbud mot tenning av ild i Bergen kommune, se https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-brannvesen/9505/article-154962. Det er knusktørt i alt terreng, og forbudet gjelder også på gravplassene. [caption id="attachment_2197" align="alignnone" width="225"] Foto: Akasia[/caption]