Gravplassene er byens «grønne lunger»

De mange gamle trærne på bykirkegårdene er verdifulle i bymiljøet, og tas godt vare på.

Foto: Gravplassmyndigheten i Bergen