Ferdigstilt, fin gangvei på Solheim gravplass

Nå er anleggsarbeidet på gangveien og trappene på felt H10 ferdigstilt, og området åpnet for ferdsel igjen. Det er lagt kantstein og veilegemet er fundamentert på nytt. Toppdekket består av vei-singel som er lagt i grus-armering. Den finkornete sanden vil regne vekk, slik at den noe grovere singelen kommer frem. Det er sådd til med gressfrø langs veien, så vi oppfordrer publikum som ferdes på veien om å ta hensyn til at gresset må få lov til å etablere seg i fred.

Foto: Akasia