Riving på Loddefjord gravplass

Den gamle formannsbrakken på felt 01 på Loddefjord gravplass har stått ubrukt i flere år. Det er nå besluttet at huset skal rives, og arbeidene blir utført i løpet av februar. Arbeidet skal ikke involvere omkringliggende graver/gravminner.