Pass på lysene!

Vi oppfordrer til å være forsiktig ved bruk av levende lys og gravlykter. Pass på at de plasseres med sikker avstand til brennbare materialer, og sett dem slik at de ikke velter. Vi ser likevel frem til en mørketid med vakre, levende gravlys på byens gravplasser. Velger du å bruke batterilys, må du huske på at disse er spesialavfall når de ikke virker lenger og derfor ikke kan kastes i bosscontainerne på gravplassen.