Nytt på Møllendal

Nyetablert mur på Møllendal. Den opprinnelige muren holdt på å rase ut, og sikring var absolutt påkrevet. Bak muren fant man kun løse masser, slik at det ble et mer omfattende prosjekt enn først planlagt, med spunting både horisontalt og vertikalt for å sikre en solid natursteinsmur. Sluttresultatet er blitt pent og godt, og vi takker for forståelse fra gravplassens brukere i forbindelse med midlertidige stenginger av veien under arbeidet.