Redusert tilgjengelighet på Møllendal – Grønneviken

Det pågår utbedring av den nederste prosesjonsveien utover Grønneviken, noe som medfører redusert tilgjengelighet til en del graver i området. Vi beklager ulemper for de som får problemer med å besøke graven sin, men det er nødvendig arbeid med fremlegging av rør for tinestrøm og vannposter samt en sårt tiltrengt oppgradering av selve vei-legemet. Arbeidet startet opp 7.august og forventes ferdigstilt rundt månedsskiftet oktober/november. Vi ber om at skilting og byggegjerder respekteres av hensyn til sikkerhet.