Redusert tilgjengelighet på Møllendal - Grønneviken

Det pågår utbedring av den nederste prosesjonsveien utover Grønneviken, noe som medfører redusert tilgjengelighet til en del graver i området. Vi beklager ulemper for de som får problemer med å besøke graven sin, men det er nødvendig arbeid med fremlegging av rør for tinestrøm og vannposter samt en sårt tiltrengt oppgradering av selve vei-legemet. Arbeidene nærmer seg en avslutning, men på grunn av tekniske utfordringer hos entreprenør er asfaltering dessverre utsatt til 28. og 29.november. Det regnes derfor med at veien og området vil være gjenåpnet innen utgangen av uke 48. Vi ber om at skilting og byggegjerder respekteres av hensyn til sikkerhet.