Kremasjonsstatistikken for 2016

Kremasjonsstatistikken for 2016 er nå publisert, og du finner oversikten for hele landet her

Møllendal krematorium utførte 1872 kremasjoner i fjor, hvorav 1444 var innbyggere i Bergen ved dødsfallet. Dette gir Bergen kommune en kremasjonsandel på 72%, noe som er høyt i forhold til landsgjennomsnittet på 41%.
428 av kremasjonene ble utført for omegnskommunene. Krematoriet utleverte 54 urner for askespredning i 2016.

Urnerom Møllendal