Stor interesse for ny minnelund

av Tor Kristiansen Nyskapningen «Navnet minnelund» som for første gang ble etablert i Bergen før sommerferien, viser seg nå å være mer populær enn ventet. – Jeg ventet 10 i året. Nå når vi dette allerede etter noen få måneder. Jeg er overrasket over at interessen er så stor, sier Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen. Tre navneskilt er alt kommet opp på minnetavlen. Seks til er bestilt. «Navnet minnelund» er et urnefelt med et felles minnesmerke. Der settes det opp et eget navneskilt for hver av de avdøde. Det er første gang Bergen får en slik minnelund. Navnet minnelund skiller seg fra anonyme graver ved at en har navnet til avdøde på minnesmerket. De pårørende kan også være til stede ved urnenedsettelsen. Hver urnegrav i den navnete minnelunden er på 50 x 50 centimeter. I 2016 koster det 3000 kroner å få plass der for Bergens innbyggere. Da betales det 1000 kroner for navneskilt og 2000 kroner for rydding og beplantning i 20 år. – Jeg synes selv dette er en verdig og god løsning. Den passer for de som ikke er avhengig av å ha en egen gravstein og blomsterbed å gå til. Ved minnesmerket kan de sette ned avskårne blomster og lys. Minnesmerket ryddes hver fredag. Det er ikke tillatt med andre minnegjenstander, sier Inghild Hareide Hansen. De etterlatte får et gravminne å gå til, men slipper å ta ansvar for stellet. Trondheim og Asker har hatt «Navnet minnelund» lenge og merket økt interesse. Dette er også noe som finnes i flere andre europeiske byer. – Hvilke følger får det at interessen er så stor? – Vi har som mål å få til en navnet minnelund hvert år, men håper at det er ramme i budsjettet og vilje i fellesrådet til å åpne to pr år fra og med 2017. Neste navnete minnelunden planlegges på Fana kirkegård. 

Foto: Akasia

Foto: Akasia