Historisk allè

Av Tor Kristiansen

Møllendal gravplass har en historisk lindeallé det er grunn til å merke seg. Opprinnelig strakk den seg fra Stemmeveien til Store Lungegårdvann.

Alléen var i sin tid en av Nord-Europas lengste lindealléer. Den ble plantet av Albert Hendrik Mohn. Han kjøpte en del av Årstad gård og reiste et sommerhus der. Lindealléen plantet han i 1814. Med årene ble Haraldsplass Sykehus reist på eiendommen.

Alléen er særlig synlig utenfor Haraldsplass Diakonale Sykehus der den er bevart ned til huset Regines Minne. Med årene er det reist en del bygg, slik at vi ikke finner alléen igjen før på Møllendal gravplass. Der ser vi den først i veien 40-50 meter ovenfor kapellene. Bortenfor kapellene fortsetter den litt lenger nede på høyde med kapellene. Trærne er godt bevart og klippes jevnlig.

Historisk lindeallè på Møllendal