Rutine for oppsetting av gravminne som faller utenfor forskriftens §24

Rutine for oppsetting av gravminne som faller utenfor gravplassforskriftens §24

Gravminne formet som «hus»

Gravminne delene blir rengjort for smuss og limrester. Gravminnet og delene skal være tørre. Limes deretter med Tec 7 hvit eller grå avhengig av farge på gravminnet.

Gravminne montert på murkant

Gravminnet monteres uten sokkel. Murkanten avrettes med sement. Det bores 1 bolt, da to som regel er vanskelig å få i vater. I tillegg limes med lim-masse (Tec 7) – hvit, sort eller grå.

Gravminne formet som et hus

Gravminne formet som et hus