Kistegrav i dobbel dybde

Kistegrav med dobbel dybde

For første gang tilbys nå kistegraver i dobbel dybde i Bergen, på Antveit gravplass. Denne type grav kan være et alternativ til festegravsted/dobbelgrav, ved at i stedet for å gravlegge to kister ved siden av hverandre, gravlegges de i høyden. 

Første gravlegging skjer på ca. 2,10 m dybde. Første kiste vil ha en overdekking på 20-30 cm når det eventuelt settes ny kiste ned i øverste posisjon. Øverste kiste vil alltid ha minst 80 cm overdekking, tilsvarende en vanlig kistegrav. 

Fordelen med denne typen dobbel grav, er at det ikke må betales festeavgift for en reservasjon av grav nr.2 ved siden av grav nr.1. Hvis man ønsker en tradisjonell dobbel kistegrav, må det betales festeavgift for den reserverte graven i 20 år.

For en kistegrav i dobbel dybde vil det ikke måtte betales festeavgift før frigravsperioden for alle kister og eventuelle urner som er satt ned i graven, er ute.  

prinsippskisse av kistegrav i dobbel dybde